Ngày 06/7 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND điện: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình; Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình.

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-TW hồi 12h00 ngày 05/7/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy vào hồi 8h00 ngày 07/7/2018, tùy theo tình hình diễn biến mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy theo quy định.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia từ ngày 07-09/7/2018 khu vực miền núi và trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to. Để chủ động ứng phó với việc vận hành xả lũ của Nhà máy thủy điện Hòa Bình, hạn chế thiệt hại do nước dâng nhanh gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các hộ hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

2. Rà soát và sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra. Tổ chức di chuyển các hộ dân làng chài tại các khu vực cần di dời trên địa bàn thành phố Hòa Bình tới địa điểm quy định trước 7 giờ 30 phút ngày 07/7/2018; Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến kết luận của Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng tại Thông báo số 3535/TB-VPUBND tỉnh ngày 18/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh; Văn bản số 810/UBND-NNTN ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh.

3. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách theo dõi địa bàn huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình trực tiếp xuống địa bàn phụ trách cùng địa phương chỉ đạo, thực hiện công tác ứng phó với việc xả lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình theo phương án.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chủ trì, phối hợp với Công ty Thủy điện Hòa Bình và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn; bố trí lực lượng ngăn cấm, cưỡng chế người dân không vào các khu vực nguy hiểm để quay phim, chụp ảnh... khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

5. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ bố trí cán bộ tới các khu vực nuôi trồng thủy sản ở hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Bình để hỗ trợ chuyên môn cho các hộ nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của việc xả lũ đến nuôi trồng thủy sản, giảm tối đa thiệt hại cho người dân.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình tăng thời lượng và tần suất đưa tin về xả lũ hồ Hòa Bình 1 giờ/1 lần để các cấp chính quyền địa phương và người dân biết chủ động phòng tránh.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h; phải bố trí Lãnh đạo trực chỉ huy tại Văn phòng thường trực; tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ trên địa bàn và tình hình xả lũ của nhà máy Thủy điện Hòa Bình; thường xuyên báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction