Ngày 14/01 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; Công ty TNHH MTV Cao Phong, 2/9.

Theo đó, Hiện nay nguồn nước tương đối thuận lợi, cơ bản đáp ứng được diện tích làm đất và gieo cấy lúa vụ Xuân. Tuy nhiên sau khi cung cấp nước phục vụ làm đất, mực nước các hồ chứa đã giảm đáng kể, theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, trên toàn tỉnh sẽ có khoảng 4.961 ha gieo trồng có khả năng bị hạn trong đó 1.409 ha lúa, 3.226ha màu, 326ha cây ăn quả, cây lâu năm trong vụ Đông Xuân 2021-2022 có thể bị hạn do thiếu nước.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất đặc biệt là trước những diễn biến bất thường của thời tiết và bối cảnh dịch bệnh covid đang phức tạp, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị thực hiện mộ số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều tiết nước hợp lý, chống rò rỉ thất thoát, lãng phí nước; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 không tháo nước để đánh bắt cá.

Tổ chức thực hiện khơi thông dòng chảy, phát dọn cỏ rác trên các tuyến mương để hạn chế thất thoát nước, qua đó tạo thuận lợi cho việc dẫn nước phục vụ sản xuất. Đảm bảo nguồn nước phục vụ làm đất, gieo trồng đúng theo thời vụ.

Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ công trình. Trong quá trình sản xuất, khuyến cáo người nông dân cần tiết kiệm nước, bảo đảm đủ nước cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Rà soát kế hoạch, phương án phòng, chống hạn, thiếu nước với kịch bản về nguồn nước có thể xảy ra để sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, nhất là phương án cấp nước cho sản xuất vụ Xuân năm 2022.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước như SRI (nông - lộ - phơi), tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa… trong canh tác lúa và cây trồng cạn. Phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tại Nghị quyết số 373/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction