Ngày 11/6, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh ban hành Công điện số 66/CĐ-BCH gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình; Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Theo Công điện, thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 04/CĐ-QG hồi 8h00 ngày 11/6/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Công văn số 298/VPTT ngày 11/6/2022 của Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Sơn La và hồ Hòa Bình.

Để chủ động ứng phó đảm bảo an toàn khi nhà máy thủy điện Hòa Bình mở hai cửa xả đáy, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chổng thiên tai và TKCN tỉnh yêu cầu: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Nhà máy thủy điện Hòa Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung Công văn số 61/BCH-VP ngày 02/6/2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc quy trình liên hồ trên lực vực sông Hồng trong mùa mưa lũ năm 2022 và tập trung một số nhiệm vụ sau:

Đối với UBND thành phố Hòa Bình:

Tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi, công trình đang thi công biết thời gian xả lũ đập thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt khu vực sạt lở Tổ 26 (nay là Tổ 15), phường Đồng Tiến, cầu Ngòi Mại (Km8+310) đường tỉnh 445 và các khu vực đã xảy ra sạt lở, nguy cơ sạt lở.

Rà soát và sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn hạ du; chuẩn bị các điều kiện về nhân lực và thiết bị cảnh báo người dân để ứng phó khi nhà máy Thủy điện xả lũ; tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai để tránh thiệt hại cho các phương tiện công trình xây dựng trên sông, lồng bè nuôi trồng thủy sản, người dân sống ven sông để sẵn sàng triển khai ứng phó; thường xuyên kiểm tra, rà soát các trọng điểm đê xung yếu để sẵn sàng các phương án hộ đê; đặc biệt không để người dân tắm sông, vớt củi khi xả lũ; phối hợp với Nhà máy thủy điện Hòa Bình cử các lực lượng không cho người dân tụ tập, quay phim, chụp ảnh tại khu vực nguy hiểm, khu vực cấm của nhà máy thủy điện; báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong thời gian vận hành xả lũ trước 15h hàng ngày hoặc khi có tình huống phát sinh.

Đối với Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh được phân công phụ trách địa bàn thành phổ Hòa Bình thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo UBND thành phố trong công tác phòng, chống, ứng phó với việc xả lũ thường xuyên báo cáo theo quy định.

Đối với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Đối với Nhà máy thủy điện Hòa Bình thông báo cho người dân dọc 2 bờ sông Đà vùng hạ du bằng hệ thống 07 loa cảnh báo xả lũ hạ du theo quy định; thường xuyên thông tin liên lạc với Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo quy chế phối họp đã được ký; cử các lực lượng thường xuyên canh gác không để người dân tụ tập, quay phim, chụp ảnh tại khu vực cửa xả./.

Tải Công điện Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction