Ngày 05/4/2017 Chi cục Thủy sản Hòa Bình ban hành Thông báo số 73/TB-TS V/v Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, Trong tháng 03/2017, Chi cục Thủy sản đã thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ tại cơ sở nuôi của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Cường Thịnh. Kết quả kiểm tra, đánh giá cơ sở xếp loại A; Tần suất kiểm tra định kỳ trong thời gian tới: 1lần/năm.

Chi cục Thủy sản thông báo để cơ sở nuôi biết kết quả kiểm tra, tần suất kiểm tra trong thời gian tới và yêu cầu chủ cơ sở phải khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt: Thực hiện đăng ký chứng nhận lồng bè; Trong kho chứa: Cần trang bị kệ để nguyên vật liệu (thức ăn, chế phẩm, thuốc…), tách biệt khu vực để thuốc và thức ăn; Trang bị bảo hộ cho người lao động theo quy định. Yêu cầu chủ cơ sở hoàn thiện việc khắc phục trước thời hạn ghi trong biên bản kiểm tra./.

Xem Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction