Ngày 02/6/2017 Chi cục Thủy sản Hòa Bình ban hành Thông báo số 167/TB-TS V/v Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, Trong tháng 05/2017, Chi cục Thủy sản đã thực hiện kiểm tra, xếp loại, cấp giấy chứng nhận 01 cơ sở nuôi đủ điều kiện đảm bảo ATTP (Công ty TNHH thủy sản sông Đà Hòa Bình) và kiểm tra định kỳ 01 cơ sở nuôi (Công ty TNHH Thủy hải sản Hải Đăng)Kết quả kiểm tra, đánh giá 02 cơ sở xếp loại A; Tần suất kiểm tra định kỳ trong thời gian tới: 1lần/năm.

Chi cục Thủy sản thông báo để cơ sở nuôi biết kết quả kiểm tra, xếp loại và tần suất kiểm tra lần tiếp theo. Yêu cầu chủ cơ sở nuôi khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt ngay sau khi kiểm tra, cụ thể:

- Đối với Công ty TNHH thủy sản sông Đà Hòa Bình: Lắp đặt nhà vệ sinh tự hoại, trong kho chứa: Cần trang bị kệ để nguyên vật liệu (thức ăn, chế phẩm, thuốc…) và ghi chép nhật ký chi tiết, cụ thể từng lồng nuôi, bổ sung chứng từ về mua con giống còn thiếu chưa đầy đủ.

- Đối với Công ty TNHH Thủy hải sản Hải Đăng HB: Thực hiện đăng ký chứng nhận lồng bè; Ghi chép nhật ký chi tiết, cụ thể tình trạng sức khỏe từng lồng nuôi trong chu kỳ sản xuất và lưu giữ trong thời gian 02 năm; bổ sung chứng từ về mua con giống còn thiếu chưa đầy đủ./.

Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction