Ngày 18/9 Chi cục Thủy sản Hòa Bình Thông báo Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, trong tháng 8 - 9/2017, Chi cục Thủy sản đã thực hiện kiểm tra, xếp loại,  01 cơ sở nuôi đủ điều kiện đảm bảo ATTP (Công ty TNHH thương mại đầu tư Việt Đức) và kiểm tra định kỳ 02 cơ sở nuôi (Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản, Công ty Cổ phần cá sạch sông Đà). Kết quả kiểm tra, đánh giá: 03 cơ sở xếp loại A; Tần suất kiểm tra định kỳ trong thời gian tới: 1lần/năm.

Chi cục Thủy sản thông báo để 03 cơ sở nuôi biết kết quả kiểm tra, xếp loại và tần suất kiểm tra lần tiếp theo, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở nuôi khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt ngay sau khi kiểm tra cụ thể như:

- Đối với Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản: Ghi chép nhật ký, hồ sơ đầy đủ cho từng lô sản xuất; thực hiện tách biệt khu cách ly giống thủy sản mới nhập về  với khu sản xuất.

- Đối với Công ty TNHH thương mại đầu tư Việt Đức: Ghi chép nhật ký chi tiết, cụ thể tình trạng sức khỏe từng lồng nuôi trong chu kỳ sản xuất và lưu giữ nhật ký trong thời gian 02 năm, đồng thời cần lưu giữ các chứng từ  liên quan.

- Đối với Công ty cổ phần cá sạch sông Đà: Cần lưu giữ các chứng từ liên quan trong quá trình nuôi và trong thời gian 02 năm; Lắp đặt nhà vệ sinh tự hoại; cần ghi chép đầy đủ quá trình sử dụng thuốc trong chu kỳ nuôi./.

Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction