Ngày 20/4 Chi cục Thủy sản tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 114/TB-TS về Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở nuôi trồng thủy sản năm 2018.

Theo đó, Chi cục Thủy sản Hòa Bình đã kiểm tra đánh giá định kỳ đối với 03 cơ sở nuôi trồng thủy sản, gồm: Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh, Công ty TNHH thủy hải sản Hải Đăng Hòa Bình, Công ty TNHH thủy sản sông Đà Hòa Bình. Kết quả kiểm tra và tần suất kiểm tra cụ thể như sau:

Kết quả kiểm tra: Xếp loại A: 02 cơ sở (Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh, Công ty TNHH thủy hải sản Hải Đăng Hòa Bình). 01 cơ sở không đánh giá (Tại thời điểm kiểm tra Công ty TNHH thủy sản sông Đà đã ngừng hoạt động đối với công tác nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vùng hồ sông Đà Hòa Bình).

Tần suất kiểm tra định kỳ trong thời gian tới: 01 lần/năm.

Chi cục Thủy sản Hòa Bình thông báo để các cơ sở nuôi trồng thủy sản biết kết quả xếp loại và tần suất kiểm tra lần tiếp theo. Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở nuôi khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể như sau:

Đối với Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh: Nhật ký ghi chép cần phải ghi đầy đủ các thông tin trong quá trình nuôi; Chứng từ liên quan đến quá trình nuôi cần lưu giữ đầy đủ; Kho chứa thức ăn phải có kệ kê.

Đối với Công ty TNHH thủy hải sản Hải Đăng Hòa Bình: Nhật ký ghi chép cần phải ghi đầy đủ các thông tin như: Sử dụng thuốc, chế phẩm sinh học, vệ sinh lồng nuôi; Chứng từ liên quan đến quá trình nuôi cần lưu giữ đầy đủ.

Đối với Công ty TNHH thủy sản sông Đà Hòa Bình: Khi nào Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện lại hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè phải có trách nhiệm thông báo cho Chi cục thủy sản Hòa Bình để Chi cục thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định hiện hành./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction