Chi cục Thủy sản Hòa Bình đã tiến hành thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ đối với 03 cơ sở gồm: Công ty TNHH thương mại và đầu tư Việt Đức; Công ty cổ phần cá sạch sông Đà; Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Kết quả kiểm tra và tần suất kiểm tra cụ thể như sau:

- Kết quả kiểm tra:

+ Xếp loại A: 01 cơ sở (Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản)

+ Xếp loại B: 01 cơ sở (Công ty TNHH thương mại và đầu tư Việt Đức)

+ 01 cơ sở không đánh giá (Tại thời điểm kiểm tra Công ty cổ phần cá sạch sông Đà đã ngừng hoạt động đối với công tác nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vùng hồ sông Đà);

- Tần suất kiểm tra định kỳ trong thời gian tới: 01lần/năm (Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản).

- Tần suất kiểm tra trong thời gian tới: 02 lần/năm (Công ty TNHH thương mại và đầu tư Việt Đức)

Chi cục Thủy sản Hòa Bình thông báo để các cơ sở nuôi trồng thủy sản biết kết quả xếp loại và tần suất kiểm tra lần tiếp theo. Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở nuôi khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH thương mại và đầu tư Việt Đức: Nhật ký ghi chép cần phải ghi đầy đủ các thông tin trong quá trình nuôi; Chứng từ liên quan đến quá trình nuôi cần lưu giữ đầy đủ (Thời gian lưu giữ 02 năm sau khi xuất bán); Kho chứa thức ăn cần sắp xếp gọn gàng và tách biệt với khu chứa nguyên liệu và vật dụng khác.

2. Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản: Nhật ký ghi chép cần phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày nhập giống và xuất bán giống; ghi rõ lượng thức ăn cho cá ăn; Chứng từ liên quan đến quá trình ương dưỡng cần lưu giữ đầy đủ; Khu cách ly phải tách biệt với khu sản xuất.

3. Công ty cổ phần cá sạch sông Đà: Do tại thời điểm đánh giá Công ty đang tạm dừng hoạt động nuôi thủy sản bằng lồng bè nên không thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định. Khi nào Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện lại hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè phải có trách nhiệm thông báo cho Chi cục thủy sản Hòa Bình để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định hiện hành./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction