Quan trắc môi trường nước là việc theo dõi diễn biến của chất lượng nước. Thông qua các chỉ tiêu để đánh giá tác động và chuyển biến của môi trường nước ở từng khoảng thời gian khác nhau. Nhằm đưa ra những cảnh báo cần thiết trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

TS 26.6.22

Ảnh: Chi cục Thủy sản thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản đợt 1 năm 2022.

Thực hiện các nội dung tại Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Ban hành kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025. Chi cục Thủy sản đã tổ chức đoàn quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản đợt 1 năm 2022, nhằm phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời ảnh hưởng về chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, từ đó khuyến cáo, hướng dẫn cho các hộ nuôi trồng thuỷ sản thực hiện các biện pháp xứ lý, kiểm soát môi trường nước, phòng bệnh cho thủy sản nuôi đạt hiệu quả. Đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ và người sản xuất về công tác quan trắc, cảnh báo, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Qua thu mẫu đợt 1 tại các xã thuộc vùng hồ sông Đà, gồm: Tân Thành, Suối Hoa, Thung Nai, Bình Thanh, Tiền Phong, Vầy Nưa, Hiền Lương; phường Thái Bình, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Kết quả phân tích mẫu cho thấy các yếu tố môi trường (COD); (NO2-); (NH+); TSS đều nằm trong giới hạn cho phép; Vi sinh vật gây bệnh trong nước: không thấy xuất hiện Streptococcus, Aeromonas xuất hiện ở mức thấp, rất thấp ở điểm thành phố Hòa Bình và TT Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

Qua kết quả phân tích mẫu, Chi cục Thủy sản đã gửi công văn đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố căn cứ vào khuyến cáo của kết quả phân tích mẫu thông báo đến các địa phương, người dân và doanh nghiệp để có biện pháp phòng chống kịp thời./.

Phạm Thu Trang - Chi cục Thủy sản Hòa Bình

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

19 8 ảnh video xuất khẩu nhãn

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction