Hiện nay tỉnh Hòa Bình có 2.450 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 1,7 nghìn lồng bè nuôi cá. Năm 2014, giá trị sản xuất hiện hành ngành thủy sản đạt 304 tỷ đồng, chiếm 3,1% cơ cấu toàn ngành. Tổng sản lượng thủy sản trong năm đạt trên 6 nghìn tấn, giá trị thu nhập bình quân 85 triệu đồng/ha nuôi trồng thủy sản.

Lễ thả cá giống hàng năm là một trong các hoạt động thiết thực bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ngành thủy sản dần trở thành thế mạnh của tỉnh với diện tích mặt nước lớn, nguồn thủy sản phong phú, do đó việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quy hoạch phát triển thủy sản. Để đảm bảo cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và từng bước ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép làm ảnh hưởng tới môi sinh của động vật thủy sản và phấn đấu đạt 6,7 nghìn tấn, đạt 368 tỷ đồng giá trị ngành thủy sản trong năm 2015, ngày 25/3/2015 Sở NN&PTNT đã ban hành văn bản số 278/SNN-TS về việc tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo đó, Sở NN&PTNT yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới người dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ khu vực bãi cá đẻ, cá giống tự nhiên. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction