Ngày 19/7/2016 Chi cục Thủy sản Hòa Bình ban hành Thông báo số 137/TB-TS Thông báo Bản tin quan trắc cảnh báo môi trường gửi phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu; phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình.

Theo đó, trong tháng 7/2016 Chi cục Thủy sản Hòa Bình phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc - Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I tổ chức thu mẫu môi trường, mẫu bệnh trên địa bàn các huyện Đà Bắc, Cao Phong, Mai Châu, Tân Lạc và thành phố Hòa Bình. Căn cứ kết quả phân tích môi trường nước; kết quả kiểm tra vi khuẩn trong nước; kết quả kiểm tra ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn trên cá. Chi cục Thủy sản Hòa Bình đề nghị phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu; phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình thông báo tới các cơ sở nuôi những nội dụng cụ thể như sau:

- Cảnh báo môi trường nuôi: Các mẫu phân tích đều có giá trị phù hợp với quy chuẩn Việt Nam (QC 08:2008/BTNMT). Riêng tại khu vực đầm Quỳnh Lâm các ao nuôi hàm lượng COD và BOD5 có gía trị tương ứng là 27,2 mg/L và 18,1 mg/L cao vượt ngưỡng phù hợp so với môi trường nuôi thủy sản nước ngọt (kết quả phân tích chi tiết tại mẫu 54, 55).

- Cảnh báo ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn trên cá tại mẫu bệnh số 56.

+ Ký sinh trùng trên cá: Kết quả kiểm tra 30 mẫu cá trên hai cơ quan mang và da cá cho thấy, 2/30 mẫu bắt gặp trùng bánh xe tại xóm mực- xã Tiền Phong –huyện Mai Châu với cường độ nhiễm là 0-30 (trùng/vi trường), tỷ lệ nhiễm này khá cao lại phát hiện trên mang cá do đó có thể cản trở quá trình hô hấp của cá.

+ Vi khuẩn trên cá: Kết quả kiểm tra vi khuẩn trên cá không bắt gặp Streptococcus sp. và Pseudomonas sp. trên tất cả các mẫu cá được kiểm tra. Đối với vi khuẩn Aeromonas sp. có 12/30 mẫu cá nhiễm vi khuẩn Aeromonas hydrophila, và 6/30 mẫu cá nhiễm vi khuẩn Aeromonas caviae đây là những loài vi khuẩn có thể gây bệnh và làm chết cá khi gặp bất kỳ điều kiện môi trường nuôi bất lợi.

+ Vi khuẩn trong nước: Kết quả kiểm tra vi khuẩn Pseudomonas sp. và Aeromonas sp. trong nước tại phần lớn các ao được kiểm tra đều cao hơn giới hạn cho phép từ 1,1-2,6 lần, theo tiêu chuẩn ngành (TCN là ≤ 1x103 khuẩn lạc/ml).

- Cảnh báo ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn trên cá tại mẫu bệnh số 57.

+ Ký sinh trùng trên cá: Kết quả kiểm tra 34 mẫu cá trên hai cơ quan mang và da cá cho thấy, có 1/34 mẫu tại xóm Ngòi Hoa – xã Ngòi Hoa huyện Tân Lạc gặp trùng bánh xe với cường độ nhiễm là 0-5 (trùng/vi trường). Tuy nhiên với cường độ nhiễm thấp nên chưa ảnh hưởng tới cá. + Vi khuẩn trên cá: Kết quả kiểm tra vi khuẩn trên cá không bắt gặp Streptococcus sp. và Pseudomonas sp. trên tất cả các mẫu cá được kiểm tra. Tuy nhiên có 11/34 mẫu cá nhiễm vi khuẩn Aeromonas hydrophila, đây là loài vi khuẩn có thể gây bệnh và làm chết cá khi gặp bất kỳ điều kiện môi trường nuôi bất lợi nào.

+ Vi khuẩn trong nước: Kết quả kiểm tra vi khuẩn Pseudomonas sp. và Aeromonas sp. trong nước tại phần lớn các ao được kiểm tra đều cao hơn giới hạn cho phép từ 1,1- 2,6 lần, theo tiêu chuẩn ngành (TCN là ≤ 1x103 khuẩn lạc/ml).

Khuyến cáo đến các hộ nuôi:

- Đối với ao nuôi: Có hàm lượng COD và BOD5 cần định kỳ 02 lần/tháng sử dụng CaCO3 để khử trùng môi trường, liều lượng 2-3kg vôi/100m3 nước ao; ao có vi khuẩn Pseudomonas sp. và Aeromonas sp cao hơn giới hạn cho phép 1,1 – 2,6 lần, nên sử dụng vôi (CaCO3) 01lần/tháng, liều lượng2kg/100m3 nước ao nhằm giảm mật độ vi khuẩn Pseudomonas sp. và Aeromonas sp trong ao nuôi đạt trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn ngành, đối với những hộ có cá bị trùng bánh xe nên sử dụng đồng sunfat (CuSO4) với liều lượng 0,3 ppm phun xuống ao. Đồng thời nên cho cá ăn phòng bệnh bằng vitamin C (2g/kg thức ăn) cho ăn 7 ngày liên tục.

- Đối với lồng nuôi: Nên sử dụng 2-4 kg vôi/10m3 treo tronglồng, nhằm giảm mật độ Pseudomonas sp. và Aeromonas sp. trong lồng nuôi đạt trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn ngành, đối với những hộ có cá bị trùng bánh xe nên sử dụng đồng sunfat (CuSO4) với liều lượng 0,4 ppm tắm cho cá, thời gian từ 10- 15 phút và có sục khí. Đồng thời nên cho cá ăn phòng bệnh bằng vitamin C (2g/kg thức ăn) cho ăn 7 ngày liên tục./.

Chi cục Thủy sản Hòa Bình

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction