Ngày 16/5/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành văn bản số 528/SNN-TS về việc Triển khai các biện pháp kỹ thuật, quản lý các loài thủy sản trong mùa mưa bão, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Quy trình, kỹ thuật nuôi trồng Thủy sản năm 2015 - 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 24/5, tại xã Thung Nai (Cao Phong), Tổng Cục thủy sản phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng hồ Hòa Bình năm 2015.

Ngày 04/9/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 1043/SNN-TS V/v Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai lũ bão trong hoạt động thủy sản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 25/8/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 996/SNN-TS V/v Tăng cường các biện pháp kỹ thuật quản lý cá nuôi lồng. Nội dung cụ thể như sau:

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction