Hồ thủy điện Hòa Bình (hồ sông Đà) địa phận tỉnh ta có diện tích mặt nước 8.900 ha thuộc 19 xã của 4 huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong, Tân Lạc và TP Hòa Bình, là tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển nghề cá. Tỉnh đã quy hoạch và đang triển khai những giải pháp cụ thể, tạo “cú huých” khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù của vùng hồ phát triển nghề cá theo hướng sản xuất hàng hóa.

Ngày 27/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015 - 2020. Nội dung cụ thể như sau:

Hiện nay tỉnh Hòa Bình có 2.450 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 1,7 nghìn lồng bè nuôi cá. Năm 2014, giá trị sản xuất hiện hành ngành thủy sản đạt 304 tỷ đồng, chiếm 3,1% cơ cấu toàn ngành. Tổng sản lượng thủy sản trong năm đạt trên 6 nghìn tấn, giá trị thu nhập bình quân 85 triệu đồng/ha nuôi trồng thủy sản.

Với mục tiêu tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 50 năm phát triển, Ngành Thủy sản đã nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển thủy sản bền vững, duy trì được sự tăng trưởng ổn định qua các năm, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

cá 111

Ngày 25/3/2015 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 278/SNN-TS V/v tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gửi các địa phương trong tỉnh.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction