Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sởgửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Bước 2: Tiếpnhận, kiểmtratínhhợplệcủahồsơ và viếtphiếuhẹntrảkếtquả.

- Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y quyết định việc Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật(trên cạn hoặc thủy sản); trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4:Trảkếtquảtheophiếuhẹn.

Cách thức thực hiện: Trựctiếp (hoặc) gửiquadịchvụbưuchính (hoặc) Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục Chăn nuôi và Thú yqua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).
Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật - Phụ lục VIa, VIb, Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT.

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cơ sở an toàn dịch bệnh đã được cấp giấy chứng nhận
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Kết quả: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. (Thời hạn của Giấy chứng nhận: giữ nguyên thời hạn của Giấy chứng nhận cũ).
Lệ phí: không
Tên mẫu đơn tờ khai:

Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật - Phụ lục VIa, VIb, Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT.

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction