Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (Cấp Xã)

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: (Trước ngày 30/9 hàng năm) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã/phường/thị trấn.

- Bước 2: Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm xã tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập tổ thẩm định, tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp xã (trước ngày 15/11 hàng năm).

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ

- Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

- Dự toán kinh phí.

b) Số lượng hồ sơ: không quy định

Thời hạn giải quyết: 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả: Quyết định
Lệ phí: không
Tên mẫu đơn tờ khai:

không

Cơ sở pháp lý:

- Điều 25, Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông;

               - Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Nông ghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction