Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi, lập bản đăng ký kê khai gửi đến Bộ phận Một cửa cấp xã.

Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 3:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung.

Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa cấp xã
Thành phần hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ:

Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc) nuôi trồng thủy sản ban đầu, theo mẫu số 6, phụ lục I, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

b)Số lượng hồ sơ: không quy định.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Hộ chăn nuôi tập trung, hộ nuôi trồng thủy sản
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vảo bản kê khai.
Lệ phí: không.
Tên mẫu đơn tờ khai:

Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc) nuôi trồng thủy sản ban đầu, theo mẫu số 6, phụ lục I, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bênh;

- Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction