Chăn nuôi - Thú Y

Ngày 13/4/2017 Đoàn công tác của Cục Thú y do ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Cơ quan Thú y vùng I làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dại động vật năm 2016 và quý I năm 2017 tại Hòa Bình.

4.2017 CNTY

(Ảnh) Đoàn công tác của Cục Thú y kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dại động vật tại Hòa Bình

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình (CCCN&TY) đã báo cáo kết quả năm 2016 và quý I năm 2017. Hằng năm CCCN&TY đã chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch và văn bản triển khai tiêm phòng dại cho động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo báo cáo, kết quả năm 2016 tỷ lệ tiêm phòng toàn tỉnh đạt 73,95% tổng đàn; trong quý I năm 2017 đã tiêm được 57.641 liều vắc xin Dại cho đàn chó nuôi, đạt 61,3% kế hoạch đề ra; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác tiêm phòng theo kế hoạch, định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y theo quy định.

Bên cạnh kết quả đã đạt được hiện tại vẫn còn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai tiêm phòng như người dân chưa tự giác chấp hành đưa vật nuôi đi tiêm phòng, một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo để hệ thống thú y cơ sở tự tổ chức; chi trả bảo hiểm tiêm dại cho chó và mức bồi thường thấp nên chưa khuyến khích người dân mua bảo hiểm...

CCCN&TY đã đề nghị Đoàn công tác Cục Thú y xem xét về những khó khăn đã nêu và ban hành văn bản chỉ đạo đối với công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Phòng Thú y - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh