Ngày 14/10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành báo cáo số 773 báo cáo về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo Cục Thú y, Tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước lũy kế từ đầu tháng 2/2019 đến nay cả nước đã có 63 tỉnh, thành phố, 659 huyện, 8.158 xã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tổng số lợn tiêu hủy trên 5.539.026 con với tổng trọng lượng là 320.170 tấn, chiếm khoảng 8% tổng sản lượng thịt lợn của cả nước. Trong đó, có 4. 693 xã thuộc 608 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy 3.222.836 con chưa qua 30 ngày; có 3.465 xã thuộc 412 huyện của 56 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy là 2.316.190 con đã qua 30 ngày; có 573 xã thuộc 240 huyện của 47 tỉnh, thành phố có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh trở lại.

Trên địa bàn tỉnh: Trong tuần bệnh DTLCP xã phát sinh mới 01 xã (xã Ba Khan - Mai Châu), 01 xã phát sinh lại (Chiềng Châu - Mai Châu). Giảm hơn so với tuần trước cả về số xã phát sinh mới, xã phát sinh lại và số lợn ốm bị tiêu hủy.

Lũy kế từ đầu tháng 5 đến ngày 14/10/2019 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 1.134 hộ chăn nuôi thuộc 394 thôn, tổ dân phố của 129 xã, phường, thị trấn. Cụ thể: Tổng số lợn tiêu hủy là 12.542 con = 720.538,9 kg, tăng so với ngày 08/10/2019 là 316 con = 10.693 kg. Đến thời điểm này có 23 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố phát sinh dịch trở lại. Tổng số xã, phường thị trấn hiện đang bị dịch bệnh là 57. Có 72 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố đã công bố hết dịch. Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có huyện Kim Bôi được đưa ra khỏi danh sách các huyện bị DTLCP từ ngày 16/8/2019 và huyện Kỳ Sơn từ ngày 3/10/2019.

Một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống bệnh DTLCP trong thời gian tới:

- Chủ động tổ chức, triển khai có hiệu quả các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phát triển chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y.

- Tổng hợp chính xác số lượng lợn ốm, chết buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP, báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ việc thu mua, giết mổ, nhập con giống từ các địa phương khác vào địa bàn để tái đàn phát triển chăn nuôi. Hướng dẫn người chăn nuôi chỉ thực hiện việc nuôi tái đàn lợn sau dịch khi có các điều kiện và đảm bảo an toàn sinh học, khuyến khích chăn nuôi tập trung theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái.

- Tiếp tục tuyên truyền để người chăn nuôi nhận thức về tác hại của dịch bệnh động vật và chủ động phối hợp phòng, chống. Hướng dẫn, đôn đốc các giải pháp hiệu quả từ thực tế trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP thời gian qua để các địa phương tổ chức thực hiện./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction