Ngày 9/3, Chi cục Thú y đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi – thú y năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.

Lãnh đạo Sở NN&TTNT khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăn nuôi – thú y năm 2014.

Năm qua, chăn nuôi của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tăng về chất lượng. Thông qua việc thúc đẩy và hình thành các vùng chăn nuôi quy mô lớn theo hình thức trang trại, đảm bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh hiện có gần 162.000 con trâu, bò, 345.000 con lợn, trên 3,7 triệu con gia cầm. Trên địa bàn có 68 cơ sở chăn nuôi gà quy mô lớn, 17 trang trại chăn nuôi lợn nái và hậu bị. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, chi cục đang triển khai xây dựng thương hiệu “gà đồi Hòa Bình”, khảo sát vùng chăn nuôi giống lợn bản địa, triển khai dự án bảo tồn, phát triển quỹ gen. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, trên địa bàn khong xảy ra dịch cúm trên đàn gia cầm và các dịch bệnh nguy hiểm khác trên đàn gia súc như LMLM, tai xanh, tả lợn… Đẩy mạnh công tác tiêm phòng các loại vắc xin, toàn tinh đã thực hiện đạt 111% kế hoạch năm đối với vắc xin THT trâu, bò; 194,7% kế hoạch năm đối với vắc xin LMLM trâu, bò, 226,1% kế hoạch năm đối với vắc xin cho gia cầm các loại.

Năm 2015, Chi cục đẩy mạnh việc cải tiến hệ thống tổ chức sản xuất, chăn nuôi tạo chuyển dịch mang tính bền vững, khai thác tiềm năng, thế mạnh để tăng giá trị sản xuất chăn nuôi, chủ động kiểm soát và khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi. Về công tác thú y, tập trung cao độ triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và triển khai có hiệu quả công tác tiềm phòng, phòng ngừa đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi đạt 80%, đảm bảo VSATTP. Tăng cường khuyến nông, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống đói rét cho đàn gia súc. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2011 - 2015, yêu cầu tiêm phòng đạt 80% trở lên so với tổng đàn.

Nhân dịp này, Sở NN & PTNT đã khen thưởng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăn nuôi – thú y năm 2014./.

(Nguồn: HBĐT)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction