Chăn nuôi - Thú Y

Ngày 23/6/2016 tại thành phố Hòa Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Thú y năm 2015. Ông Vương Đắc Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình.

anh luật thú y 23.6.2016

(Quang cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Đỗ Huy Long - Phó phòng Thanh tra Cục Thú y - thành viên ban soạn thảo Luật Thú y giới thiệu các nội dung của Luật và những điểm mới của Luật Thú y năm 2015, gồm có 7 chương và 116 Điều, cụ thể:

Thứ nhất, Luật tiếp tục đề cao và tầm quan trọng của việc phòng, chống dịch bệnh động vật qua việc khuyến khích các chủ cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tham gia Chương trình giám sát dịch bệnh động vật và xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khi tham gia các chương trình này.

Thứ hai, Luật quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh động vật như khai báo, chẩn đoán bệnh, điều tra dịch bệnh; xử lý ổ dịch nhỏ lẻ, công bố dịch, tổ chức chống dịch trong vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.

Thứ ba, Luật phân cấp thẩm quyền công bố dịch cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tạo điều kiện để địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh được hiệu quả, thuận tiện và nhanh chóng bảo đảo khống chế được dịch ngay khi mới phát sinh trên địa bàn, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.

Thứ tư, Luật quy định chỉ thực hiện kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh; đồng thời bỏ quy định kiểm dịch “theo số lượng, khối lượng”. Việc kiểm dịch được quản lý theo mối nguy cơ về dịch bệnh động vật như các cơ sở tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh,... không phải thực hiện kiểm dịch mà chỉ thực hiện đăng ký kiểm dịch với cơ quan thú y để được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch lưu thông trong nước.

Thứ năm, Luật quy định việc giết mổ động vật phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung và phải có sự kiểm soát của cơ quan thú y; trừ trường hợp tại các vùng nông thôn, miền núi, hải, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn mà chưa có cơ sở giết mổ tập trung, luật mới cho phép được thực hiện tại cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ. Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Thứ sáu, Luật quy định thuốc thú y phải được quản lý và bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật mới được cơ quan thú y cấp Giấy chứng nhận lưu hành trên thị trường.

Thứ bảy, Luật có nhiều quy định mạnh mẽ nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kiểm dịch, thuốc thú y, hành nghề thú y như rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa hồ sơ, cắt giảm thủ tục giấy tờ và nâng thời hạn của các loại giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu thuốc thú y đều có thời hạn 05 (năm).

Thứ tám, Luật quy định các điều khoản cụ thể đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế - quốc tế của đất nước ta trong những năm tới và tiếp theo. Cho phép các cơ quan có thẩm quyền trong nước tổ chức thanh tra, kiểm tra tại nước xuất khẩu, cảnh báo và tạm dừng nhập khẩu các hàng hóa không đảm bảo, bảo vệ sản xuất trong nước.

Thứ chín, Luật được xây dựng, quy định tương đối chi tiết trên các lĩnh vực, khi có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 áp dụng được ngay, không chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn.

Hiện nay các văn bản dưới Luật đã được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành và lần lượt có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 ngay khi Luật Thú y có hiệu lực.

Kết luận Hội nghị, ông Vương Đắc Hùng Phó Giám đốc Sở giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan trong triển khai, thực hiện việc phổ biến và tuyên truyền sâu rộng tới đối tượng có hoạt động trong lĩnh vực được giao quản lý./.

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh