Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các Chi cục thuộc Sở. Để chuẩn bị các tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải các tài liệu trên Trang Thông tin Điện tử của Sở.

Tài liệu Tải dưới đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất vụ Hè thu- vụ Mùa năm 2016 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2016-2017 (Tải Tại đây)

- Biểu số 01 (Tải Tại đây)

- Biểu số 02 (Tải Tại đây)

- Biểu số 03 (Tải Tại đây)

- Biểu số 04 (Tải Tại đây)

2. Quy trình kỹ thuật trong sản xuất vụ Chiêm xuân 2017:

- Quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồng vụ Xuân năm 2017 (Tải Tại đây)

- Quy trình trong sản xuất chăn nuôi và phòng chống dịch bênh trên đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017 (Tải Tại đây)

- Quy trình kỹ thuật lưu giữ cá qua đông (Tải Tại đây)

- Quy trình kỹ thuật cho cá Chép sinh sản tự nhiên trong ao (Tải Tại đây)

- Quy trình kỹ thuật cải tạo ao nuôi cá (Tải Tại đây)

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction