Ngày 12/01/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số: 41/SNN-PTNT V/v Cung cấp tài liệu Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tài liệu Sổ tay hướng dẫn tải về dưới đây:

1.Văn bản số 41/SNN&PTNT ngày 12/01/2017 Tải Tại đây

2. Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 Tải Tại đây

3. Phụ lục Sổ tay tổng hợp Văn bản của các Bộ, ngành liên quan Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Tải Tại đây.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction