Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình. Theo Giấy mời họp số 367/MH-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, thời gian họp: buổi chiều, từ 13h30 (thứ hai), ngày 13/11/2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2017 - 2018.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi tài liệu hội nghị đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố như sau:

Tải Tài liệu Tại đây:

Giấy Mời họp

1. Báo cáo tóm tắt vụ hè thu 2017, kế hoạch vụ xuân 2018

2. Báo cáo vụ hè thu 2017, kế hoạch vụ xuân 2018

3. Biểu tổng hợp

4. Quy trình CN-TY

5. Quy trình SX vụ Xuân

6. Quy trình PCDVĐV

7. Quy trình nuôi cá ao

8. Quy trình ương nuôi cá

9. Quy trình cải tạo áo nuôi

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction