Ngày 15/2, đoàn công tác Sở NN & PTNT do đồng chí Vương Đắc Hùng - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 tại huyện Đà Bắc.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã cấy được gần 400ha, bằng 40% tổng diện tích. Nhân dân chuẩn bị đủ lượng giống, phân bón và một số vật tư khác phục vụ sản xuất, làm đất và chuẩn bị gieo trồng cây màu. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng được quan tâm, chú trọng. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Huyện đã triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2019 và các biện pháp điều tiết nước hợp lý đảm bảo cung cấp nước cho cả vụ, chuyển diện tích lúa cấy bị hạn sang trồng màu và những cây chịu hạn cao. Đề án tái cơ cấu ngành trong từng lĩnh vực giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục được đẩy mạnh với hàng chục mô hình phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao như trồng nghệ đỏ cao sản tại xã Hào Lý, chăn nuôi gà dược liệu tại thị trấn Đà Bắc, ủ phân hữu cơ vi sinh tại xã Giáp Đắt... Toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM (Tu Lý), 17 HTX và tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đoàn kiểm tra tình hình sản xuất vụ chiêm xuân trên cánh đồng xóm Tình, xã Tu Lý.

Sau buổi làm việc và tiến hành kiểm tra thực tế sản xuất tại các xã Tu Lý, Hào Lý, đoàn kiểm tra đề nghị để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, huyện cần tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn hoàn thành tốt công tác gieo cấy trong khung thời vụ kết hợp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, đặc biệt là phòng nguy cơ nhiễm bệnh lùn sọc đen, một số bệnh khác trên cây lúa như đạo ôn, khô vằn; Tiếp tục duy trì và phát triển tổng đàn vật nuôi, chú trọng phòng chống dịch bệnh chăn nuôi, ưu tiên bố trí nguồn lực tiêm phòng các loại bệnh; Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản bảo vệ rừng và PCCCR, quản lý nguồn nước, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm...

HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction