cms 1359783090Kính gửi: Ủy Ban nhân dân các huyện/ thành phố; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình.Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gửi Quý các cơ quan Văn bản số 1112/BCĐ ngày 21/10/2014 về việc thực hiện cập nhật theo Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014. Nội dung như sau:

1. Văn bản số 1112/BCĐ

2. Hướng dẫn

3. Biểu mẫu:

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction