Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu-vụ Mùa và vụ Đông năm 2020, như sau:

1. Giấy mời họp Tải Tại đây

2. Dự thảo Báo cáo Tải Tại đây

3. Biểu Kế hoạch sản xuất Tải Tại đây

4. Quy trình cá Chiên Tải Tại đây

5. Quy trình cá Chép giòn Tải Tại đây

6. Quy trình kỹ thuật vụ Hè - vụ Thu - vụ Đông Tải Tại đây

7. Một số quy trình sản xuất chăn nuôi 2020 Tải Tại đây

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction