Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản của các đơn vị thuộc Sở như sau:

01.Đơn vị: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Tải Thông báo Tại đây:

02. Đơn vị: Hạt Kiểm lâm Cao Phong, Tải Thông báo Tại đây:

03. Đơn vị: Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn, Tải Thông báo Tại đây:

04. Đơn vị: Hạt Kiểm lâm Lương Sơn, Tải Thông báo Tại đây:

05. Đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà, Tải Thông báo Tại đây:

06. Đơn vị: Trung Tâm Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản, Tải Thông báo Tại đây:

07. Đơn vị: Trung Tâm Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản, Tải Thông báo Tại đây:

08. Đơn vị: Trung Tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Tải Thông báo Tại đây:

09. Đơn vị: Trung Tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Tải Thông báo Tại đây:

10. Đơn vị: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction