Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, đặc biệt chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, thiếu nước sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, phù hợp đã được quan tâm, cụ thể hóa các giải pháp tại các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; cơ cấu lại ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới từ Trung ương đến địa phương.

Các quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa  quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2025 của Chính phủ; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ; Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ đã được phổ biến, quán triệt đến các cơ quan quản lý, chính quyền các cấp. Từ đó phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện đúng theo quy định chuyển đổi. Các địa phương và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã ban hành ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đặc biệt trên diện tích đã dồn diền đổi thửa, đất trồng lúa kém hiệu quả đảm bảo chuyển đổi phù hợp, thực hiện theo đúng kế hoạch chung đã được phê duyệt.

Việc theo dõi, kiểm tra giám sát việc chuyển đổi, tổng hợp kết quả chuyển đổi tại các địa phương được thực hiện theo hàng vụ, hàng năm đảm bảo đúng yêu cầu, các báo cáo đảm bảo chất lượng về thời gian, số liệu, nội dung báo cáo.  Các địa phương nắm chắc tình hình chuyển đổi trên địa bàn, chủ động được tổng hợp số liệu chuyển đổi từ các thôn, xóm và các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi trên địa bàn xã. Tuy nhiên, việc đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa là thủ tục hành chính do cấp xã trực tiếp thực hiện. Diện tích đất trồng lúa trước khi chuyển đổi phải được phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của địa phương và được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Trong năm 2021, chưa phát sinh thủ tục hành chính về lĩnh vực này. Vì vậy, cần tăng cường kiểm tra, giám sát tại địa phương; phổ biến hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định.

Kết quả: Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn tỉnh Hòa Bình là 2.160,34 chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021, cụ thể: Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang cây hàng năm đạt 1.919,36  ha trong đó chuyển đổi trên đất 2 vụ lúa 783,61 ha; đất 1 vụ lúa 1.135,75 ha. Loại cây trồng được chuyển đổi chính gồm: Ngô, ngô sinh khối, rau đậu các loại (bí xanh, dưa chuột...), mía, cây dược liệu, cỏ chăn nuôi...

Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang cây lâu năm đạt 118,10 ha trong đó chuyển đổi trên đất 2 vụ lúa 61,92 ha; đất 1 vụ lúa 56,18 ha. Loại cây được chuyển đổi chính gồm: Nhãn, ổi, táo, cây có múi...

Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản đạt 4,78 ha trong đó chuyển đổi trên đất 2 vụ lúa 2,86 ha; đất 1 vụ lúa 1,92 ha. Các địa phương có diện tích chuyển đổi lớn gồm: Huyện Cao Phong (400,62 ha), huyện Kim Bôi (130,50 ha), huyện Tân Lạc (193,19 ha), huyện Lạc Sơn (1.141,64 ha). Một số mô hình, vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa đạt hiệu quả cao năm 2021 như: Chuyển đổi trồng các loại rau họ bầu bí (bí xanh, dưa chuột, rau lấy quả khác) tại huyện Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn cho thu nhập trung bình 120 – 150 triệu đồng/ha/năm. Mô hình chuyển đổi trồng ngô sinh khối tại Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Kim Bôi cho thu nhập 80 – 100 triệu đồng/ha/năm.

Năm 2022, theo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, tổng diện tích đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 là 1.937,88 ha cụ thể:

Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang cây hàng năm là 1.591,2ha trong đó chuyển đổi trên đất 2 vụ lúa 608,6 ha; đất 1 vụ lúa 982,6 ha.

Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang cây lâu năm là 166,3 ha trong đó chuyển đổi trên đất 2 vụ lúa 25,8 ha; đất 1 vụ lúa 140,5 ha.

Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản là 14,08 ha trong đó chuyển đổi trên đất 2 vụ lúa 2,55 ha; đất 1 vụ lúa 11,53 ha.

Các địa phương đăng ký diện tích chuyển đổi lớn gồm: huyện Cao Phong (313,0 ha), huyện Kim Bôi (261,0 ha), huyện Tân Lạc (185,03 ha), huyện Lạc Sơn (881,0 ha).

Để có cơ sở ban hành kế hoạch chuyển đổi tại Hòa Bình, đồng thời tham mưu trình Chính phủ ban hành chính sách mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, chính sách hỗ trợ công tác dồn điền đổi thửa thay thế các chính sách đã hết hiệu lực thi hành, tỉnh Hòa Bình cũng kiến nghị, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2022 – 2025 để triển khai thực hiện./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction