Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng một số Quy trình kỹ thuật giống cây trồng vật nuôi mới phục vụ triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2015, cụ thể như sau:

ảnh đại diện QUy trình sản xuất vụ đông xuân 2015

Quy trình kỹ thuất sản xuất lúa và cây màu Tải tại đây

Quy trình trong sản xuất chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ đông xuân năm 2014 - 2015 Tải tại đây

Giới thiệu một số cây trồng mới và tiến bộ khoa học mới Tải tại đây

Mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn Tại tại đây

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T.h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction