Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/ĐU ngày 06/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 115-KH/ĐU ngày 12/3/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 359-KH/ĐU ngày 03/4/2015 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ngày 27/4/2015 Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & PTNT Hoà Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH TW Đảng (khoá XI).

Anh HN 27402

Đồng chí Phạm Xuân Triển Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan Đảng tỉnh truyền đạt những nội dung các văn kiện

Dự và Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Quách Tự Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Triển Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan Đảng tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII; Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) và một số vấn đề khác liên quan.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cho các cấp ủy, toàn thể đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Sở nắm vững nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua, trên cơ sở đó tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Anh HN 27401

(Quang cảnh Hội nghị)

Bên cạnh quán triệt các nội dung Nghị quyết tại hội nghị, Đảng ủy Sở đề nghị các chi bộ cơ sở nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị đồng thời vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác./.

Thanh Hằng - Trung tâm KNKN Tỉnh

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction