Ngày 14/5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí Thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT, nghe báo cáo kết quả thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước đối với Ban quản lý dự án vùng hồ Sông Đà và kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo tình hình thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước đối với Ban quản lý dự án vùng hồ Sông Đà tại cuộc họp

Thực hiện công tác di dân, tái định cư nhằm phục vụ cho mục đích xây dựng công trình thủy điện, đến nay tỉnh ta đã thực hiện di dời 1.500 hộ với 6.500 nhân khẩu, với trên 9,2 nghìn hộ được bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Sau 20 năm thực hiện di dân, tái định cư, đời sống nhân dân tạm ổn định, tới nay thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân tái định cư thủy điện là 18 triệu đồng/người/năm.

Trước kia thực hiện Đề án 1588, toàn tỉnh có 36 xã/5 huyện nằm trong vùng điều chỉnh, tuy nhiên theo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 – 2015, phạm vi điều chỉnh của Đề án bổ sung 4 xã trên địa bàn/4 huyện. Thực hiện phân cấp quản lý, hiện nay Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực đầu mối giải quyết các vấn đề của 40 xã/9 huyện; thực hiện quản lý, điều phối các hoạt động của chương trình theo tiến độ của dự án; kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương tổng hợp, thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu của dự án; hướng dẫn, phê duyệt các yêu cầu về sản xuất, về xây dựng cơ bản, về thực hiện chính sách thuộc đề án; đồng thời làm chủ đầu tư của 41/91 công trình xây dựng cơ bản, chủ yếu là công trình giao thông. UBND các huyện chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của đề án; thực hiện các yêu cầu Sở NN&PTNT giao; làm chủ đầu tư của 49/91 công trình có mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện phân cấp quản lý còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện do chênh giữa chính sách cũ và quyết định mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng cho ý kiến, phân tích những khó khăn trong phân cấp thực hiện đề án. Qua thực tế cho thấy hiện Sở NN&PTNT đang chịu trách nhiệm quản lý nhiều dự án, tuy nhiên hiện tiến độ thi công và giải ngân vốn của các công trình, dự án còn chậm. Việc giải ngân vốn chậm do nhiều nguyên nhân như năng lực của BQL dự án, năng lực nhà đầu tư, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng…Do đó, cần thiết phải thống nhất lại với 9 huyện nằm trong dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện cắt giảm, sắp xếp lại các BQL dự án cho hợp lý và tiết kiệm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, kết luận buổi làm việc đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá những năm qua tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, từng bước giảm bớt sự cồng kềnh của BQL dự án. Tuy nhiên BQL dự án theo phân cấp mới còn một số hạn chế: cơ chế phân công, phân cấp còn chồng chéo, tiến độ thực hiện dự án còn chậm, hiệu quả dự án chưa cao. Để khắc phục những hạn chế trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: xác định đây là quản lý dự án theo khu vực do đó tổ chức thực hiện dự án theo phân cấp quản lý, không thực hiện ủy quyền. Cần có quy chế quản lý tổ chức thực hiện đề án, trong đó làm rõ phân quyền và giao nhiệm vụ cụ thể cho BQL dự án cấp tỉnh và BQL dự án cấp huyện. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh quy định số lượng, cơ cấu, tổ chức bộ máy của BQL dự án cấp tỉnh và BQL dự án cấp huyện. Đồng thời yêu cầu: Trên cơ sở tổ chức bộ máy của BQL dự án, lựa chọn người đứng đầu, chịu trách nhiệm BQL dự án các cấp. Việc phân cấp BQL dự án phải thực hiện chặt chẽ, tránh cồng kềnh về nhân sự, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy hiệu quả của Đề án./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction