Ngày 25/6, Ban Chỉ đạo dự án PSARD Hòa Bình họp lần thứ 8 báo cáo kết quả thực hiện 16 tháng (01/2014 đến 4/2015), phê duyệt Kế hoạch hoạt động từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Giai đoạn 01/2014 – 4/2015, dự án đã và đang thực hiện 50/61 hoạt động (82% kế hoạch). Tiến độ giải ngân: nguồn SDC (từ cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ) 88%, nguồn tỉnh 99%. Dự thảo tờ trình Quy định các chương trình, dự án sử dụng bản kế hoạch phát triển KTXH cấp xã làm cơ sở can thiệp được Sở KH&ĐT lập trình UBND tỉnh phê duyệt. Năng lực cán bộ lập kế hoạch cấp tỉnh, huyện, xã được nâng cao để áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Tỉnh cam kết tiếp tục phân bổ ngân sách cho quỹ CDF (Quỹ phát triển xã) trong năm 2015, hiện đã phân bổ 10,5/12,9 tỷ cho các xã. Quy trình quản lý vốn đầu tư phân cấp xuống xã theo các nguyên tắc của CDF đã được lồng ghép vào Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình 135 giai đoạn 3. 05 bộ tài liệu kỹ thuật mới theo phương pháp FFS (mở các lớp học hiện trường) được hoàn thiện và ban hành rộng rãi trong tỉnh.

Kế hoạch từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015, 630 cán bộ xã, 65 cán bộ tỉnh, huyện được nâng cao năng lực, 70% cán bộ có khả năng áp dụng được quy trình. 11 bản KH 5 năm cấp huyện 2016 – 2020, 01 bản KH 5 năm cấp tỉnh được xây dựng, cập nhật, hoàn thiện theo quy trình mới đạt yêu cầu. Thực hiện tốt các hoạt động CDF 2015 với nguồn vốn ngân sách của tỉnh (12,9 tỷ đồng) và ngân sách của SDC (4,6 tỷ) như cam kết. Kinh nghiệm thực hiện CDF được tài liệu hóa và chia sẻ rộng rãi trong và ngoài tỉnh. Cán bộ các xã được tập huấn và nâng cao kỹ năng quản lý đầu tư và quản lý tài chính. Từ nay đến khi dự án kết thúc, tăng cường tài liệu hóa và truyền thông trong và ngoài tỉnh về các kết quả của dự án; chia sẻ học tập kinh nghiệm với các dự án và địa phương khác.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tiến độ, kết quả dự án trong 16 tháng vừa qua cũng như khẳng định hiệu quả mà dự án mang lại. Nhìn chung, các đơn vị, cán bộ các cấp tham gia tích cực vào dự án góp phần đảm bảo cho các hoạt động được thực hiện theo đúng kế hoạch. Đại diện Nhà tài trợ, Ban quản lý dự án cũng đề nghị tỉnh tiếp tục bố trí đủ và kịp thời nguồn kinh phí đối ứng để dự án được hoàn thiện, cam kết phối hợp chặt chẽ hơn từ phía các đơn vị trong 8 tháng còn lại của dự án.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả của dự án đối với tỉnh Hòa Bình, góp phần tiết kiệm chi phí trung gian, thời gian; nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh, huyện, xã. Lớp học hiện trường của dự án có khả năng áp dụng cho các chương trình khác của địa phương, người dân được tham gia đầy đủ. Tuy nhiên, cần làm tốt hơn công tác quản lý dự án để đảm bảo yêu cầu đặt ra. Trong thời gian tới, các thành viên BCĐ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giảm thiểu, khắc phục những hạn chế của giai đoạn trước. Nâng cao chất lượng quy hoạch, phân cấp tài chính cho ngân sách huyện, xã để chủ động cho công tác lập kế hoạch. Xây dựng quy trình thực hiện quản lý vốn theo nguyên tắc CDF. Thể chế hóa các mô hình áp dụng cho các chương trình khuyến nông, nhân rộng mô hình phát triển thú y, bảo vệ thực vật cấp xã./.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction