Sáng ngày 30/3/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ, khối các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật gồm 8 đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý các khu công nghiệp và Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản tỉnh đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2015.

thi dua khoi 1

 

Lãnh đạo các Sở ký giao ước thi đua tại Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2015

Với các mục tiêu, chỉ tiêu chung như: tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Quyết định số 280/QĐ-UBND, ngày 8 tháng 3 năm 2015 về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 72/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 1 năm 2015 của UBDN tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KTHX và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn khối; thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn khối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm An ninh – Quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chính của giao ước thi đua khối năm nay: mỗi đơn vị trong khối phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành các chỉ tiêu được giao và các nhiệm vụ chuyên môn khác của đơn vị mình. Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và các đoàn thể vững mạnh năm 2015. Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng công vụ, xây dựng văn hoá công sở gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác…

Các đơn vị trong khối thi đua sẽ căn cứ vào Bản giao ước thi đua để tổ chức thực hiện công tác thi đua của đơn vị mình. Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị trưởng khối sẽ tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết năm phòng trào thi đua khối, tiến hành bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng theo tiêu chí đánh giá của Khối trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction