Kính gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Ngày 09/6/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 663/SNN-TCCB V/v Góp ý dự thảo văn bản Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng và Quy chế quản lý, phối hợp công tác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo văn bản:

1. " Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố". (Tải Văn bản Tại đây)

2. " Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã". (Tải Văn bản Tại đây)

Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành theo đúng trình tự quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý các dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/6/2016. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm phối hợp./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction