Kính gửi: UBND các huyện, thành phố; Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Ngày 01/7/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Văn bản số 787/SNN-KHTC về việc xây dựng Kế hoạch năm 2017.

Để hoàn thiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hòa Bình năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố; các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nghiên cứu Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016 tại Kế hoạch số 74/KH-SNN ngày 03/01/2016 để đánh giá kết quả, hoạt động năm 2016, xây dựng kế hoạch năm 2017 của phòng, ban, đơn vị mình.

Mẫu Kế hoạch, bảng biểu liên quan Tải dưới đây:

1. Công văn số 787/SNN-KHTC: Tải Tại đây

2. Khung mẫu ngành: Tải Tại đây

3. Biểu GTSX KH 17: Tải Tại đây

4. Biểu SP: Tải Tại đây

5. Biểu XDCB: Tải Tại đây

6. Khung KH 2017: Tải Tại đây

7. Phụ biểu KH: Tải Tại đây

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction