Để tránh nhầm lẫn cam Cao Phong với một số loại cam, quýt khác ảnh hướng đến uy tín, thương hiệu cam Cao Phong. Ngày 24/5/2017 Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã ban hành Văn bản số 277/UBND-NN&PTNT Về việc: Thông báo kết thục vụ thu hoạch sản phẩm cam quả Cao Phong.

Theo đó, vụ sản xuất cam, quýt năm 2017 - 2017 toàn huyện có 2.195ha cây cam, quýt các loại, trong đó cam, quýt thời kỳ kinh doanh trên 925 ha, sản lượng đạt trên 23.000 tấn, chủ yếu tập trung vào các loại: cam CS1 (cam lòng vàng), cam Xã Đoài, cam Sông Con, cam Sành, cam Marrs, cam Đường Canh, quýt Ôn Châu, quýt Cao Phong,... các giống trên đã tiêu thụ trong năm 2016. Riêng đối với giồng cam V2 là giống cam chín muộn, thời gian thu hoạch từ cuối tháng 12/2016 đến cuối tháng 5/2017, chiếm khoảng 15% sản lượng. Đến ngày 24/5/2017 các nhà vườn trên toàn huyện đã thu hoạch xong 100% cam quả, kết thúc niên vụ sản xuất cam năm 2016 - 2017.

Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết để tránh nhầm lẫn./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction