Tin tổng hợp

Để tránh nhầm lẫn cam Cao Phong với một số loại cam, quýt khác ảnh hướng đến uy tín, thương hiệu cam Cao Phong. Ngày 24/5/2017 Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã ban hành Văn bản số 277/UBND-NN&PTNT Về việc: Thông báo kết thục vụ thu hoạch sản phẩm cam quả Cao Phong.

Theo đó, vụ sản xuất cam, quýt năm 2017 - 2017 toàn huyện có 2.195ha cây cam, quýt các loại, trong đó cam, quýt thời kỳ kinh doanh trên 925 ha, sản lượng đạt trên 23.000 tấn, chủ yếu tập trung vào các loại: cam CS1 (cam lòng vàng), cam Xã Đoài, cam Sông Con, cam Sành, cam Marrs, cam Đường Canh, quýt Ôn Châu, quýt Cao Phong,... các giống trên đã tiêu thụ trong năm 2016. Riêng đối với giồng cam V2 là giống cam chín muộn, thời gian thu hoạch từ cuối tháng 12/2016 đến cuối tháng 5/2017, chiếm khoảng 15% sản lượng. Đến ngày 24/5/2017 các nhà vườn trên toàn huyện đã thu hoạch xong 100% cam quả, kết thúc niên vụ sản xuất cam năm 2016 - 2017.

Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết để tránh nhầm lẫn./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh