Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc và thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí: : Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa bế mạc kỳ họp.

Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung xem xét, nghiên cứu, phân tích và đóng góp ý kiến thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. 

Tại phiên thảo luận, các đại biểu chia thành 5 tổ, đã có 55 đại biểu phát biểu. Các ý kiến cơ bản nhất trí cao với nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của TT HĐND, UBND tỉnh và các ngành. Nhiều ý kiến cho rằng, các báo cáo trình kỳ họp này có chất lượng tốt, ngắn gọn, xúc tích và đi thẳng vào trọng tâm. Thảo luận tại hội trường, đã có 06 đại biểu tham gia ý kiến nhằm đánh giá, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân đặc biệt là nhấn mạnh đến hạn chế trong liên kết tiêu thụ nông sản, thực hiện tăng trưởng kinh tế, cái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chỉ số PCI, chỉ số cải cách hành chính giảm mạnh, vấn đề tai nạn giao thông… 

HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu đối với giám đốc các sở, thủ trưởng một số ngành. Đã 08 câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh gửi đến UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Tư pháp. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố, HĐND tỉnh đã nhận được 112 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 có liên quan đến một số lĩnh vực mà đại biểu, cử tri quan tâm đó là: phương án xử lý đối với một số công trình kè bị ngừng thi công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường dân sinh và đời sống, sinh hoạt của nhân dân; công tác phối hợp với BQL Vườn quốc gia Ba Vì trong việc chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị quy hoạch lấn vào đất canh tác; chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do các công trình xây dựng gây lấp hệ thống kênh dẫn nước tưới tiêu; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc để xảy ra tình trạng mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không đúng theo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; chậm tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm về giao thông; công tác tham mưu, trình HĐND tỉnh quyết định chỉ tiêu, biên chế công chức trong các cơ quan hành chính; biên chế công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã năm 2017 và năm 2018… 

HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài chính trả lời chất vấn. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình thêm, bổ sung và làm rõ hơn trong trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, trong đó đã thẳng thắn làm rõ trách nhiệm của trong việc chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến trong thời gian tới. 

HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết để tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước, huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Kết quả kỳ họp này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp. HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới; chương trình làm việc được bố trí hợp lý; công tác điều hành theo đúng Quy chế và chương trình kỳ họp, có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thực tế; cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, sau kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng Nghị quyết, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, TAND, VKSND tỉnh, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các Nghị quyết mới được thông qua; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới./

CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction