Chiều ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị thường kỳ cho ý kiến về một số nội dung. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang phát biểu kết luận. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về các Dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020; Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn; Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương.

Đa số ý kiến các đại biểu nhất trí cao đối với các dự thảo và báo cáo. Về Dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và phấn đấu thực hiện. Nửa đầu giai đoạn Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, môi trường kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, KTXH của tỉnh phát triển khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm phát triển. Bản sắc văn hoá dân tộc được gìn giữ và phát huy. Công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng đảm bảo. GRDP bình quân tăng 8,6%, cụ thể năm 2016 đạt 7,62%, năm 2017 đạt 8,67%, dự kiến năm 2018 đạt 9,5%. Đến hết năm 2018 về cơ cấu kinh tế ngành CN - XD chiếm 49,04%, Nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 19,86%, dịch vụ chiếm 31,1%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tổng đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2018 ước đạt 37.048 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước từ năm 2016 đến ngày 30/6/2018 đạt 7.698 tỷ đồng, dự kiến cuối năm 2018 đạt 9.685 tỷ đồng, tốc độ tăng trung bình hàng năm đạt 9,8%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đến 30/6/2018 đạt 2.739 triệu USD, riêng năm 2018 dự kiến đạt 1.100 triệu USD, gấp 2 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2018 còn khoảng 14,98%, trung bình mỗi năm giảm 3,16%. Văn hoá xã hội có bước phát triển, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 43,27%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,4%. Giải quyết việc làm trung bình mỗi năm cho trên 16.000 lao động. Trong 3 năm có thêm 26 xã chuẩn NTM, nâng tổng số xã về đích NTM là 57 xã, trung bình 1 xã đạt 13 tiêu chí, tỷ lệ 29,8%. Tỷ lệ che phủ rừng trên 50%. So với mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm tính đến nay có 7 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu nếu 6 tháng cuối năm và cả năm 2019 và năm 2020 duy trì được mức độ phát triển thì đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. Còn 3 chỉ tiêu do dư địa rất ít nên nếu không có giải pháp đột phá thì đến năm 2020 sẽ khó đạt.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi ban hành tổ chức thực hiện. Đối với Báo cáo Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, căn cứ vào yêu cầu đề cương báo cáo và nhiệm vụ điều hành của UBND tỉnh để xây dựng đề cương, sắp xếp lại bố cục. Đối với 3 chỉ tiêu chưa đạt trong Dự thảo Báo cáo đã nêu cần trình bày rõ, đánh giá, phân tích chính xác các hạn chế, yếu kém và đưa ra các giải pháp theo hướng giao việc và chỉ đạo cụ thể. Đồng chí đề nghị, để công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thực hiện tốt trong thời gian tới, các thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay như thanh tra, tái định cư, chủ động phòng chống thiên tai…

HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction