Sáng 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh cho ý kiến nhiều nội dụng quan trong trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang kết luận cuộc họp.

Các nội dung cuộc họp gồm thông qua: Dự thảo Quyết định thu hút đầu tư và tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2019-2015, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định, vô hình, danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi tỉnh quản lý. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Kế hoạch đầu tư cải tạo sửa chữa, xây dựng mới nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn; báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án đầu tư, hỗ trợ 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các dự thảo quyết định, kế hoạch và đánh giá phân tích việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh giao. Theo báo cáo của Tổ công tác UBND tỉnh, tính từ 1/10/2018 đến 25/11/2018, có 4457 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ngành, địa phương thực hiện. Trong đó có 3638 nhiệm vụ hoàn thành (đúng hạn 3518 nhiệm vụ, quá hạn 120 nhiệm vụ) có 819 nhiệm vụ chưa hoàn thành ( trong hạn 812 nhiệm vụ, quá hạn 7 nhiệm vụ). Tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai chậm so với chỉ đạo. Công tác giải ngân; quản lý đất, nông lâm trường chưa đáp ứng yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh….

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang yêu cầu: Các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm thực hiện các kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, khẩn trương rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT- XH, nỗ lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019. Trong đó tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án, nhất là các công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017; một số dự án giao thông trọng điểm, dự án cải thiện nông nghiệp có tưới, dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sinh hoạt, dự án xử lý nước thải thành phố; chương trình hỗ trợ người có công với các mạng về nhà ở…

Đối với các dự thảo quyết định, kế hoạch, báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan tham mưu, tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn chỉnh theo hướng phải cụ thể, phù hợp với thực tế và điều kiện của tỉnh để khi ban hành, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Về dự thảo định hướng, tiêu chí thu hút đầu tư ngoài ngân sách cần được xây dựng cụ thể để nhà đầu tư dễ hiểu, dễ tiếp cận. Đối với báo cáo tổng kết đề án 36 thôn bản cần đánh giá sâu về cơ chế phối hợp, tổ chức lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn phát triển hạ tầng, sản xuất các xã thôn bản đặc biệt khó khăn. Đối với dự thảo kế hoạch đầu tư, sửa chữa, xây dựng mới nhà vệ sinh trường học, quan điểm là ngân sách chỉ hỗ trợ một phần, còn lại chủ yếu xã hội hóa, do các địa phương và đơn vị trường học chủ động cân đối đầu tư, hướng tới mục tiêu từng bước thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức cả cộng đồng giữ gìn bảo đảm vệ sinh môi trường…

CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction