Năm 2013, huyện Yên Thủy đã thực hiện thành công việc thí điểm dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp tại các xóm Trường Long, xóm Hổ 2 (xã Ngọc Lương), Ao Hay (xã Yên Trị). Đến nay, tổng diện tích đất đã dồn điền, đổi thửa là 90,54 ha. Trong đó, tổng số thửa khi chưa dồn đổi là 1.648 thửa, sau khi thực hiện dồn đổi còn 504 thửa. Các bước triển khai công tác dồn điền, đổi thửa đã tuân thủ theo cách quy định lại đồng ruộng, chia đất theo từng cánh đồng, đảm bảo diện tích các hộ đã được giao theo khẩu từ năm 1993.

 Ông Bùi Huyên, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Việc chỉ đạo dồn điền, đổi thửa tại các xóm đã quán triệt đúng mục đích, yêu cầu và nguyên tắc trong kế hoạch của UBND huyện. Nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, giữ vững được an ninh nông thôn. Bên cạnh đó, cũng khắc phục được tình trạng manh mún ruộng đất, số thửa đất bình quân/hộ đã giảm 64,21%. Các hộ khi chưa thực hiện dồn điền, đổi thửa có trung bình từ 10 đến 15 thửa, cá biệt có những hộ có 30 thửa. Sau khi thực hiện dồn đổi, trung bình mỗi hộ còn khoảng 3 thửa, rất thuận lợi cho sản xuất. Xóm Hổ 2 sau khi dồn đổi còn 203 thửa, giảm 405 thửa, bình quân mỗi hộ còn 3 thửa. Xóm Trường Long sau khi dồn đổi còn 116 thửa, giảm 388 thửa, bình quân mỗi hộ còn 3,5 thửa. Xóm Ao Hay sau khi dồn đổi còn 185 thửa, giảm 351 thửa, bình quân mỗi hộ còn 2 thửa. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, các địa phương đã kết hợp việc dồn điền, đổi thửa với quy hoạch, xây dựng lại hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Kết quả, đã đào đắp, làm mới đường nội đồng được 9,4 km; nạo vét, đào mới 17,4 km kênh mương; xây mới 1 bai tràn, 67 m kênh bê tông và 23 cống qua đường. Sau dồn điền, đổi thửa việc sản xuất của các hộ dân thuận lợi, nhanh chóng tiết kiệm 40% công lao động, giảm chi phí sản xuất khoảng 7 triệu đồng/ha. Năm 2014, toàn huyện gieo trồng vụ chiêm xuân đạt 7.583,75ha các loại cây trồng tăng 2,14% so với kế hoạch, tăng 2,08 % so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây lúa 494,3 ha tăng 1,92 % so với kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 2,04 %, sản lượng Lúa 44,69 tạ/ha; Ngô 1.435,4 ha tăng 0,38 % so với kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 0,85  %, sản lượng 4.906,6 tấn; Khoai lang 128,7 ha, 55,86 tạ/ha tăng 3,83 % kế hoạch, tăng 2,99 % so với cùng kỳ; Khoai sọ 16,3 ha, 41,66 tạ/ha; Rau các loại 675,79 ha tăng 2,58 % so với kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ; Đậu các loại 136,62 ha bằng 88,14 % kế hoạch, tằng 11,39 % so với cùng kỳ...Trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả thực hiện thí điểm đạt được, việc tiếp tục chỉ đạo, triển khai nhân rộng dồn điền, đổi thửa trên địa bàn đã từng bước khắc phục tình trạng đất đai manh mún, phân tán. Đã kết hợp việc dồn đổi với quy hoạch lại đồng ruộng, làm đường, kênh mương nội đồng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Yên Thủy tiếp tục nhân rộng mô hình dồn điền, đổi thửa đến các xã trên địa bàn, chỉ đạo 11 xóm của các xã Ngọc Lương, Yên Lạc, Lạc Lương và Đoàn Kết dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp trong năm 2014. Gắn thực hiện dồn điền, đổi thửa với việc tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và quy hoạch sử dụng đất. Thông qua dồn điền, đổi thửa sẽ vận động các hộ gia đình, cá nhân hiến đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong quá trình dồn điền, đổi thửa tùy điều kiện chất lượng đất đai, điều kiện thuận lợi cho thâm canh của từng cánh đồng cụ thể ở từng địa phương để vận dụng việc xác định phân hạng đất; được các hộ dân bàn bạc, thống nhất. Đảm bảo công khai, dân chủ và tuân thủ những quy định của pháp luật; bám sát mục tiêu, chương trình xây dựng NTM của huyện/.

                                                                                                   (Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction