Lạc Thủy là huyện đi đầu trong toàn tỉnh về xây dựng NTM, trong đó Đồng Tâm hiện là xã điểm với 15/19 tiêu chí. Với những kết quả đã đạt được, đến nay hiện trạng nông thôn từng bước được thay đổi, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân dần được cải thiện, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Hai năm tiếp theo xã phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí, cán đích NTM vào năm 2015.

 

Phong trào xây dựng NTM ở xã Đồng Tâm đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Xã Đồng Tâm có 18 thôn, trong những ngày đầu bắt tay vào xây dựng NTM, UBND xã đã thành lập Ban phát triển nông thôn do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng ban gồm 05 tiểu ban để phụ trách các lĩnh vực, bao gồm: Tiểu ban giáo dục – Chính trị tư tưởng; Tiểu ban kế hoạch – Quy hoạch kiến thiết cơ bản huy động nguồn lực ; Tiểu ban văn hóa tuyên truyền; Tiểu ban Phát triển hạ tầng sản xuất; Tiểu ban an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nên BCĐ, BQL xã, Ban phát triển nông thôn đã tích cực triển khai các nội dung với nhiều hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng NTM, thực hiện thi đua với khẩu hiệu “Đồng Tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, chung sức xây dựng Nông thôn mới và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015”.

Kết quả khảo sát năm 2010, toàn xã đạt 07/19 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 7 (chợ nông thôn); tiêu chí 11 (tỷ lệ hộ nghèo); tiêu chí 13 (hình thức tổ chức sản xuất); tiêu chí 15 (y tế); tiêu chí 16 (văn hóa); tiêu chí 18 (hệ thống chính trị xã hội vững mạnh); tiêu chí 19 (an ninh, trật tự xã hội). Hết năm 2011, xã đạt 02 tiêu chí: Tiêu chí 01 (quy hoạch và phát triển quy hoạch); tiêu chí 09 (nhà ở dân cư). Năm 2012, đạt 03 tiêu chí 04 (điện); tiêu chí 14 (giáo dục); tiêu chí 10 (thu nhập). Năm 2013, hoàn thành 3 tiêu chí: tiêu chí 12 (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên); tiêu chí 3 (thủy lợi); tiêu chí 8 (bưu điện). Tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trong 3 năm là 42.195.000.000 đồng, trong đó nguồn vốn xây dựng NTM và vốn lồng ghép: 28.256.661.000 đồng; vốn doanh nghiệp: 600.000.000 đồng; nhân dân đóng góp: 11.264.000.000 đồng… Từ tổng nguồn vốn trên cơ bản đã cải thiện một bước về hạ tầng nông thôn và tạo ra nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, tạo bộ mặt nông thôn ngày một khang trang hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội đã phối kết hợp chặt chẽ với UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tích cực đóng góp sức người sức của, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, góp phần tích cực vào công tác xây dựng NTM của xã nhà. Đã có 96 hộ hiến đất để làm đường giao thông với diện tích 5.492 m². Tiêu biểu là hộ ông Vũ Văn Yên, thôn Đồng Nội đã hiến 83m², trong đó có 64m² đất ở. Với kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM tới năm 2013 ở địa phương, Chủ tịch UBND xã Trịnh Xuân Nghị đánh giá: “Phong trào đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã, đặc biệt là cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã trưởng thành rõ rệt. Hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, đặc biệt năm 2011 MTTQ tỉnh công nhận xã không còn nhà tạm. Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân tăng cao từ 11,6 triệu năm 2010 đến năm 2013 đạt 21,8 triệu đồng. Tình hình an ninh, chính trị ở nông thôn đã ổn định rõ rệt”.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, địa bàn rộng, đồi núi chia cắt, khả năng huy động vốn đóng góp của nhân dân và ngân sách có hạn, trình độ dân trí phát triển không đều, đất đai còn manh mún, xen canh…nhưng xã Đồng Tâm vẫn phấn đấu với mục tiêu về đích NTM vào năm 2015. Với các mục tiêu cụ thể: tiếp tục nâng cao thu nhập của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6%, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn xã đạt 14%/năm; thu nhập bình quân đạt trên 29 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 39%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 25%; dịch vụ, du lịch 36%. Về cơ sở hạ tầng thiết yếu: nâng cấp cứng hóa 100% đường liên xã, 70% các tuyến đường liên thôn, 50% đường nội đồng; cứng hóa 50% các tuyến kênh mương chính; 100% trường lớp học được kiên cố theo chuẩn của Bộ GD-ĐT. Duy trì 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng 01 trường đạt chuẩn Quốc gia; duy trì kết quả phổ cập giáo dục trung học; nâng tỷ lệ người dân được tham gia BHYT trên 90%; 100% hộ dân trên trên địa bàn xa được sử dụng nước sạch; 80% trở lên số hộ gia đình có nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng; 80% hộ có nhà vệ sinh đạt chuẩn; 83% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa./.

                                                                                                           (Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction