Sáng ngày 30/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thanh phố đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2014 và bàn về một số nội dung khác. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Trong 10 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và có bước phát triển. Toàn tỉnh đã thu hoạch được 20.665 ha lúa mùa (đạt 86% diện tích); Giá trị sản xuất công nghiệp không tính Công ty thủy điện đạt 6.453 tỷ đồng, tăng 17,82% so với cùng kỳ, bằng 82,52% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 9.459,3 tỷ đồng, tăng 25,16% so với cùng kỳ, thực hiện 85,99% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 122,58 triệu USD, tăng 46,6% so với cùng kỳ, đạt 81,72% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 80,15 triệu USD, tăng 74,79% so với cùng kỳ, bằng 133,59% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bànthực hiện 1.880 tỷ đồng, bằng 110% dự toán Thủ tướng Chính phủ và 89% dự toán của HĐND tỉnh. Công tác tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường đều đạt kế hoạch. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được chăm lo phát triển, chất lượng các bậc học, cấp học có chuyển biến tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên; công tác dân số, gia đình và trẻ em tổ chức được nhiều hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt các chương trình lồng ghép, chất lượng dân số ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn: sản xuất nông nghiệp tăng trưởng chưa cao; khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn ngân hàng hạn chế; còn tình trạng nợ thuế, nợ bảo hiểm; quyết toán vốn các công trình, dự án đã hoàn thành chậm; việc giải ngân các nguồn vốn chậm so với yêu cầu; cải cách hành chính chưa có bước đột phá; chất lượng y tế, giáo dục chưa đồng đều; tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, đặc biệt là nạn buôn bán chất ma túy ở 02 xã Hang Kia và Pà Cò có xu hướng lan rộng ra các xã khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ năm 2014 như: nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung đã giải ngân đạt 81.87% kế hoạch vốn giao; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu giải ngân đạt 67,34% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ đạt 57,04% kế hoạch; vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đạt dưới 60% kế hoạch. Việc tăng cường, đẩy mạng công tác quyết toán theo Chỉ thị số 27/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ cũng  được quan tâm, tính đến nay, toàn tỉnh có 187 công trình còn tồn đọng chưa quyết toán.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong 10 tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới các cấp, ngành chức năng và các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh về kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; thực hiện rà soát các chỉ tiêu và kết quả kinh tế -xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng và địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, xác định rõ và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung giải quyết những yếu kém trong giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn vốn sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước. Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho sản xuât kinh doanh. Thực hiện tốt các giải pháp đấu tranh phòng - chống tham nhũng, tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo chất lượng các công trình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Các s, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph tiếp tc trin khai thc hin các nhim v ca ngành, địa phương. Tăng cường trách nhim trong vic phi hp gia ngành vi ngành, gia ngành vi cp, gia th trưởng các cơ quan khi nhà nước vi cơ quan khi đảng, U ban MTTQ và các đoàn th, t chc chính tr xã hi các cp trong vic t chc thc hin nhim v./.

                                                                                     (Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction