Ngày 20/01 tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng năm 2020, triển khai kế hoạch phối hợp năm 2021.

IMG 20210120 161637 612

Thừa ủy quyền, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho  tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng chí Thượng tá Vũ Cao Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Vũ Thành Nam- Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Thượng tá Bùi Đức Minh - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 72 Binh chủng công binh và đại diện lãnh đạo, cán bộ các Phòng tham mưu - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 72 Binh chủng công binh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; Lãnh đạo các Phòng, Đội và chuyên viên có liên quan.

Hội nghị đã thông qua 02 báo cáo về kết quả công tác phối hợp giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng năm 2020 và Kế hoạch hoạt động giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Lữ đoàn 72 Binh chủng công binh năm 2021. Có 03 ý kiến tham gia phát biểu tham luận; đặc biệt Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Lữ đoàn 72 Binh chủng công binh về các mặt công tác quán triệt, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về quốc phòng - an ninh và bảo vệ rừng; các mô hình tự quản trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; Phối hợp trong trao đổi thông tin,...

Kết quả năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng và các văn bản pháp lý có liên quan. Các đơn vị đã xây dựng đầy đủ Quy chế, Chương trình, Kế hoạch hoạt động theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Quy chế phối hợp số 639/QCPH-BCHQS-CA-SNN&PTNT ngày 15/11/2016 của Bộ Chỉ huy sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung Quy chế, chương trình, kế hoạch đã bám sát, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng lực lượng cũng như nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn ở địa phương; phân công rõ nhiệm vụ phối hợp, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, tổ chức thực hiện…

Thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ, Cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự đã chủ trì, trao đổi, thống nhất với Công an tỉnh, Lữ đoàn 72 Binh chủng Công binh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông xây dựng Quy chế phối hợp số 3113/QCPH-BCHQS-CA-NN&PTNT ngày 09/10/2020 trong thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, đang tiến hành xây dựng Kế hoạch hoạt động phối hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Cấp huyện, Ban Chỉ huy quân sự các huyện đang tiến hành chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế hoạt động phối hợp, tính đến ngày 28/12/2020 huyện Cao Phong, Lạc Thủy và Lương Sơn đã xây dựng quy chế phối hợp theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính Phủ,...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Có Đơn vị xây dựng Chương trình, Kế hoạch phối hợp hành năm muộn, nội dung triển khai chưa cụ thể, ở một số nơi còn hình thức, chưa phù hợp với đăc điểm, tình hình thực tiễn cũng như yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Công tác phối hợp giữa ba lực lượng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, ngày 28/12/2015; Quy chế phối hợp số 639/QCPH-BCHQS-CA-SNN&PTNT ngày 15/11/2016 giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở một số địa phương còn hạn chế,...

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Lữ đoàn 72 Binh chủng công binh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác cụ thể như:

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ngành và địa phương, trọng tâm là Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; Quy chế phối hợp số 3113/QCPH-BCHQS-CA-SNN&PTNT ngày 09/10/2020 giữa Bộ Chỉ huy sự tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Hòa Bình, Lữ đoàn 72 Binh chủng Công binh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

Thường xuyên duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin, thống nhất xử lý thông tin, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những tình huống liên quan trong công tác phối hợp.

Tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc phối hợp giữa các lực lượng với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; kịp thời biểu dương khen thưởng “người tốt, việc tốt” điển hình tiêu biểu nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng,...

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; trao tặng Giấy khen đột xuất cho 01 tập thể 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction