Ngày 23/4, Ban chỉ đạo (BCĐ) 896 của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896). Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 896 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. 

Đề án 896 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chuyển quản lý khu dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Chính phủ, các bộ, ngành,địa phương, nhất là BCĐ quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của đề án. Đến nay, về cơ bản, nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và sản xuất, cấp căn cước công dân đã được thực hiện theo đúng tiến độ. Phấn đấu cơ bản hoàn thành 2 dự án: CSDLQGVDC; sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trước ngày 1/7/2021. Trong tổng số 1.934 TTHC có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục, chiếm 58,2%. Trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 TTHC; đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 TTHC; cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 TTHC; sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân...
 
Mặc dù có một số nhiệm vụ triển khai chậm so với kế hoạch nhưng nhìn tổng thể, đến nay, 57/57 (100%) nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành, quá trình triển khai thực hiện đề án đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn nổi bật, nhất là nhiệm vụ xây dựng CSDLQGVDC và nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến giấy tờ công dân. Kết quả của Đề án 896 tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, BCĐ cùng các bộ, ngành T.Ư,địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, hoàn thành việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Kết nối CSDLQGVDC với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác, sử dụng có hiệu quả CSDLQGVDC phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Duy trì, bảo đảm hoạt động thường xuyên của CSDLQGVDC, nhất là việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư, bảo đảm thông tin "đúng, đủ, sạch, sống”./.

HBĐT

 

Nhâp dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân, trong đó tỉnh ta có 01 cá nhân được khen thưởng.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction