Thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó các nội dung xây dựng tại Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hòa Bình phù hợp với mục tiêu, định hướng theo Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 được Chính phủ phê duyệt.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 09 cơ sở được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam, 01 Hợp tác xã và 01 Liên nhóm chứng nhận theo tiêu chuẩn PGS trong trồng trọt, 01 doanh nghiệp chăn nuôi chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ của Nhật Bản, hiện chưa có chứng nhận hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể: Có 04 Hợp tác xã, 02 Tổ hợp tác và 01 Công ty trồng rau các loại được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ của Việt Nam, với diện tích là 17,1 ha, sản lượng 335 tấn/năm. 01 Hợp tác xã và 01 Nông trại trồng quả các loại (Cam, bưởi) được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ của Việt Nam, với quy mô 23,8 ha, sản lượng 413 tấn. 01 Liên nhóm sản xuất hữu cơ huyện Lương Sơn (quản lý 18 nhóm, 01 hộ chăn nuôi gà) chứng nhận theo tiêu chuẩn PGS trong trồng trọt, với diện tích là 15,4 ha, sản lượng 200 tấn, sản phẩm là rau các loại; đang trong thời gian chuyển đổi với diện tích là 2,7 ha chứng nhận PGS và 80 ha chứng nhận theo tiêu chuẩn Việt Nam. 01 doanh nghiệp chăn nuôi lợn chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ nước ngoài (Nhật Bản) với diện tích 0,5 ha, sản lượng thịt lợn là 23,4 -30 tấn, sản phẩm trứng gà là 4,2 tấn.

Các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được tiêu thụ tương đối tốt, các sản phẩm hữu cơ được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường Hà Nội, đối với sản phẩm thịt lợn giá bán từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, sản phẩm rau hữu cơ đồng giá cho các loại từ 18.000 đồng/kg-20.000 đồng/kg, sản phẩm quả hữu cơ (Bưởi đỏ Tân Lạc) giá bán từ 25.000 đồng/kg (từ 1-1,2 kg/quả); sản phẩm Cam giá bán từ 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Các sản phẩm hữu cơ được tiêu thụ cơ bản đều thông qua các hợp đồng, như: Sản phẩm rau hữu cơ Lương Sơn tiêu thụ qua hợp đồng với Công ty Vinagap, Tâm Đạt, Tràng an và công ty Bavifam, Ecomar và các cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại Hòa Bình; sản phẩm quả hữu cơ (Bưởi Tân Lạc) bán qua hợp đồng với Công ty Bắc Tôm, Tâm đạt. Sản phẩm thịt lợn được tiêu thụ thông qua các hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch Orfarm (tầng 1, nhà b3, làng quốc tế thăng long, Dịch Vọng, Hà Nội) và Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội).

Qua 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình. Tăng trưởng ngành (GRDP) nông, lâm thủy sản giai đoạn 2016 - 2020 đạt 4,1%/năm. Đã xác định được các nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm ưu tiên thực hiện chuỗi giá trị, gồm: Quả có múi (cam, bưởi); mía ăn tươi; lúa chất lượng cao và lúa hữu cơ; dược liệu; rau (cây lợi thế ở từng vùng); gia súc (trâu, bò, lợn, dê); gia cầm (gà, vịt); cá Sông Đà phù hợp với điều kiện tự nhiên và các lợi thế của tỉnh.

Các nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm ưu tiên thực hiện chuỗi giá trị, như: Cây ăn quả có múi: Tổng diện tích 10.700 ha, diện tích kinh doanh 7.400 ha, sản lượng 150.000 tấn. Gạo chất lượng cao: Tổng diện tích 19.000 ha/năm, sản lượng 101.460 tấn. Cây rau: Tổng diện tích 12.878 ha, năng suất 5,34 tấn/ha, sản lượng 191.650 tấn/năm. Mía ăn tươi: Tổng diện tích 5.342 ha, năng suất 69 tấn/ha, sản lượng 369.615 tấn. Cây dược liệu, hương liệu: Tổng diện tích 1.689 ha, năng suất 6,59 ha, sản lượng 11.135 tấn. Gia súc, gia cầm: Đàn trâu 115.500, sản lượng 3.739 tấn/năm; đàn bò 94.217 con, sản lượng 6.327 tấn/năm; đàn lợn 508.030 con, sản lượng 70.044 tấn/năm; đàn Dê 51.365 con, sản lượng 431 tấn/năm; đàn gà 8.004.500 con, sản lượng 26.636 tấn/năm; thủy cầm 634.000 con, sản lượng 2.255 tấn/năm. Cá sông Đà: Tổng lồng nuôi 4.700 lồng, năng suất 1,7 tấn/lồng, sản lượng 8.000 tấn.

Hòa Bình đã rà soát, xác định vùng, khu vực sản xuất hữu cơ trong trồng trọt của 7/10 huyện, thành phố tổng diện tích có khả năng sản xuất trồng trọt hữu cơ được đề xuất là 3.197,5 ha trong đó: Huyện Đà Bắc 982 ha; huyện Lạc Thuỷ 679,5 ha; huyện Kim Bôi 640 ha; huyện Tân Lạc 328,5 ha; huyện Lạc Sơn 267 ha; huyện Yên Thuỷ 80 ha và TP Hoà Bình 220,5 ha. Các cây trồng đề xuất sản xuất hữu cơ rất đa dạng gồm: Gạo đặc sản, cây có múi (cam, bưởi), rau các loại, chuối, mía tím, thanh long, cây dược liệu, na, gừng, khoai sọ…

Diện tích sản xuất trồng trọt hữu cơ được chứng nhận theo tiêu chuẩn của Việt Nam và chứng nhận PGS của tỉnh tăng từ 9,8 ha năm 2018 lên đến 66,3 ha năm 2020. Các sản phẩm trồng trọt hữu cơ được chứng nhận bao gồm: sản phẩm rau đậu các loại, sản phẩm quả có múi, ổi. Một số đơn vị sản xuất tiêu biểu của tỉnh như: Liên nhóm rau hữu cơ huyện Lương Sơn; Công ty Nông nghiệp hữu cơ Hòa Bình; Nông trại hữu cơ Linh Dũng. Ngoài một số diện tích sản xuất trồng trọt hữu cơ được chứng nhận, còn nhiều diện tích sản xuất đang theo hướng hữu cơ hoặc đang trong thời gian chuyển đổi sản xuất hữu cơ.

Theo đánh giá việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Hòa Bình có lợi thế là vùng có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với sinh trưởng, phát triển của một số loại cây trồng và vật nuôi đặc sản có thế mạnh của vùng như: Cây ăn quả có múi; mía tím, chè shan tuyết, cây rau có bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, lặc lày, rau su su lấy ngọn, tỏi tía, các vùng chăn nuôi lợn bản địa,... nhiều vùng, khu vực sản xuất có đất đai mầu mỡ, có nguồn đất, nguồn nước không bị ô nhiễm, cách biệt với nguồn ô nhiễm từ bên ngoài, đảm bảo để sản xuất canh tác hữu cơ. Tuy nhiên diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ vẫn còn khiêm tốn, các khu vực sản xuất hữu cơ bước đầu ở dạng các mô hình, với diện tích sản xuất nhỏ, đang trong quá trình áp dụng thử nghiệm. Chí phí trong sản xuất và chứng nhận sản phẩm hữu cơ đáp ứng các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới còn cao, trong khi đó cần một thời gian chuyển đổi nhất định từ canh tác thông thường sang sản xuất hữu cơ nên người sản xuất rất khó đáp ứng được yêu cầu và chưa mặn mà với canh tác hữu cơ. Việc đầu tư công lao động trong sản xuất hữu cơ là khá cao, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, khó huy động được nguồn nhân lực, do vậy quy mô sản xuất thường là nhỏ.

Để có kế hoạch, giải pháp triển khai sản xuất hữu cơ trong thời gian tới Hòa Bình cần tiếp tục thực hiện Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu, xây dựng chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ; thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt sản xuất trồng trọt hữu cơ. Tham mưu ban hành các tiêu chuẩn cơ sở sản xuất trồng trọt hữu cơ đối với cây trồng chưa ban hành tiêu chuẩn quốc gia, làm căn cứ sản xuất trồng trọt hữu cơ bền vững; ưu tiên các cây trồng như: cây có múi, cây dược liệu,... Tiếp tục duy trì diện tích sản xuất hữu cơ hiện có, mở rộng và chứng nhận diện tích sản xuất hữu cơ mới đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành. Tập trung các cây trồng chủ lực có thể mạnh của tỉnh như: Nhóm cây có múi, nhóm rau ăn lá, nhóm rau ăn quả, mía, chè, chuối, thanh long, gạo đặc sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm... song song với đó là đẩy mạnh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các điểm bán sản phẩm hữu cơ./.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction