Tình hình KT-XH của tỉnh, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2014 tiếp tục được duy trì và có chiều hướng phát triển, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn như: trong sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu năm sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã gặp phải những khó khăn về thời tiết không thuận lợi; bên cạnh đó, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tăng trưởng nhưng chưa cao.

Chỉ số giá cả được kiểm soát ở mức độ thấp, chỉ số mua của thị trường vẫn ở mức độ thấp... nhưng KT-XH của tỉnh vẫn đạt những kết quả đáng khích lệ.

Tính đến 16/10/2014, toàn tỉnh đã thu hoạch được 20.665 ha lúa mùa (đạt 86% diện tích); 628 ha lạc, 7.379 ha ngô, 1.257 ha khoai lang; 114 ha đậu tương và 1.222 ha rau đậu; đã trồng được 1.623 ha ngô; 626 ha khoai lang; 110 ha đậu tương và 1.222 ha rau đậu cho vụ đông. sản lượng cá thu hoạch trong tháng 10 ước đạt 645 tấn (sản lượng thủy sản trong 10 tháng đầu năm ước đạt 3.902 tấn - đạt 95,8% kế hoạch năm). Trong lâm nghiệp, tháng 10 toàn tỉnh đã trồng rừng tập trung được 1.398 ha (lũy kế 10 tháng đầu năm toàn tỉnh đã trồng được 8.641 ha - đạt 101% kế hoạch năm, bằng 105,7 % so với cùng kỳ năm 2013). Độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh giữ ổn định ở mức 49,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp không tính Công ty Thủy điện ước đạt 692 tỷ đồng, tăng 1,47% so với tháng trước (lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 6.453 tỷ đồng, tăng 17,82% so với cùng kỳ, bằng 82,52% kế hoạch năm); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2014 ước đạt 1.155,9 tỷ đồng, tăng 6,7% so với tháng trước (lũy kế 10 tháng ước đạt 9.459,3 tỷ đồng, tăng 25,16% so với cùng kỳ, đạt 85,99% kế hoạch năm). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2014 tăng 0,05%, so với tháng 12/2013 tăng 1,44% và tăng 2,43% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 13,95 triệu USD, tăng 2,05% so với tháng trước (lũy kế 10 tháng ước đạt 122,58 triệu USD, tăng 46,6% so với cùng kỳ), đạt 81,72% kế hoạch năm; trong tháng 10/2014 nhập khẩu ước đạt 9,61 triệu USD, tăng 74,79% so với cùng kỳ, bằng 133,59% kế hoạch năm.

Thu ngân sách nhà nước trong tháng 10/2014, ước đạt 225 tỷ đồng (lũy kế 10 tháng đầu năm ước thực hiện 1.880 tỷ đồng, bằng 110% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 89% so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh). Đến hết tháng 10, thu ngân sách địa phương ước đạt 7.020 tỷ đồng, bằng 111% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 105% so với Nghị quyết của HĐND tỉnh; Chi ngân sách địa phương ước đạt 6.290 tỷ đồng, bằng 99% so với dự toán và 95% so với Nghị quyết HĐND.

Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đến ngày 29/10/2014 cho xây dựng cơ bản tập trung 177,04 tỷ đồng (đạt 81,7% kế hoạch giao), chương trình CT229 là 48,462 tỷ đồng (đạt 78,2% kê hoạch giao); nguồn vốn đầu tư cho nâng cấp hệ thống đê sông 13,561 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 5,95 tỷ đồng, hỗ trợ hạ tầng du lịch 4,380 tỷ... Chương trình phát triển KT-XH các vùng theo Nghị quyết 37 - 121,4 tỷ (đạt 80,7% kế hoạch giao); nguồn vốn ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân Sông Đà 37,65 tỷ đồng (đạt 57,9% so với kế hoạch); nguồn trái phiếu Chính phủ 398,52 tỷ đồng (đạt 76,7% kế hoạch), Chương trình mục tiêu Quốc gia 36,219 tỷ đồng (đạt 29,1% kế hoạch giao).

Trong tháng 10/2014, toàn tỉnh có 04 doanh nghiệp, chi nhánh dăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 22,5 tỷ đồng; 20 doanh nghiệp bổ sung, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( lũy kế 10 tháng có 153 doang nghiệp, chi nhánh đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 1.126,5 tỷ đồng; thực hiện thu hồi 137 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai tích cực; duy trì tốt công tác quản lý và nuôi dưỡng các đối tượng xã hội tai Trung tâm công tác xã hội, giải quyết kịp thời các chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp một lần đối với người có công. Trong tháng 10/2014, giải quyết cho 88 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục đảm bảo các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh và tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin sởi - Rubella cho trẻ từ 1-14 tuổi. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí đã đạt những klết quả thiết thực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế như: chất lượng khám chữa bệnh chưa cao, chất lượng giáo dục chưa đồng đều, chất lượng lao động còn thấp...tiếp tục tác động đến sự phát triển kinh té - xã hội của tỉnh. Tình hình tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là nạn buôn bán chất ma túy ở 2 xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu có xu hướng lan rộng ra các xã khác.

 Từ những kết quả đã đạt được của tháng 10/2014, UBND tỉnh đã đề ra 14 nhiệm vụ cụ thể để các cấp thực hiện trong tháng 11 và những tháng cuối năm 2014, gồm nhứng nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục thực hiện các giải pháp được nêu trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014. Tập trung giải quyết những hạn chế yếu kém để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, triển khai các giải pháp nêu trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014, của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 về một số nhiệm vụ trọng tâm cải thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, dảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường kiểm tra rà soát, đánh giá khả năng các khoản thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế...Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tăng cường tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sat của nhân dân. Chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hôi, gắn với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, kiềm chế để giảm dần tai nạn giao thông, tăng cường vai trò của chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội...cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Để hoàn thành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014, của Thủ tướng Chính phủ./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction