Tin tổng hợp

Ngày 15/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu trình 34 dịch vụ công mức độ 4 thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên cả 3 cấp chính quyền (Cấp tỉnh 27; cấp huyện: 3; cấp xã: 4).

Đến nay, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đạt 100% và sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định nhằm giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thuận tiện, dễ dàng và tiết kiệm.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của địa phương đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu, tiến độ quy định; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đối với các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình được giao quản lý 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền của tỉnh, trong đó: Cấp tỉnh 104, cấp huyện 14, cấp xã 12. Các thủ tục hành chính đều được niêm yết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và duy trì đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở và địa phương/.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh