Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Sở ngành của tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành tích cực, sát sao của UBND huyện và các cấp chính quyền cơ sở, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Yên Thủy có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường; đặc biệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào cuộc sống.

Mô hình trồng bưởi ở xã Ngọc Lương cho hiệu quả kinh tế cao

Tính đến nay, toàn huyện có: 02 xã đạt 13 tiêu chí (xã Yên Lạc, Ngọc Lương); 01 xã đạt 11 tiêu chí (xã Yên Trị), 01 xã đạt 09 tiêu chí (xã Phú Lai), 02 xã đạt 08 tiêu chí (Hữu Lợi, Bảo Hiệu), có 03 xã đạt 07 tiêu chí (Đa Phúc, Lạc Lương, Đoàn Kết), 01 xã đạt 05 tiêu chí (xã Lạc Thịnh), 02 xã đạt 03 tiêu chí (Lạc Hưng, Lạc Sỹ). Bình quân chung của huyện đạt 7,84 tiêu chí.

Bên cạnh đó, đã xây dựng được 123 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất bước đầu có hiệu quả từ các nguồn vốn lồng ghép như mô hình trồng 25 ha bí xanh an toàn, mô hình trình diễn sản xuất rau giống Hàn Quốc; 01 Mô hình trồng Bưởi da xanh, ngô nếp HN88, ngô lai SB099 và LVN 25, lúa Thiên ưu 8; thực hiện được 103 mô hình Dự án giảm nghèo trồng mía tím, bí xanh, bí đỏ, lạc, nuôi ngan thịt, nuôi dê, lợn sinh sản tại các xã vùng dự án. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh triển khai thực hiện 09 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất. Từ nguồn kinh phí Chương trình xây dựng nông thôn mới 2014, phân bổ cho các xã để triển khai 06 mô hình sản xuất, gồm 05 mô hình trồng trọt và 01 mô hình nuôi thủy sản.Thực hiện thí điểm thành công dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp tại 03 xóm của xã Yên trị và Ngọc Lương, tổng diện tích đất đã dồn, đổi là 90,59ha, tổng số thửa tại 03 xóm khi chưa dồn đổi là 1.648 thửa, sau khi thực hiện dồn đổi còn 508 thửa,lúc chưa dồn đổi bình quân mỗi hộ từ 10 đến 15 thửa, cá biệt một số hộ có đến 30 thửa, sau khi dồn đổi bình quân mỗi hộ còn 3,5 thửa. Kết hợp dồn điền, đổi thửa và quy hoạch, xây dựng lại hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng: Đã đào đắp, làm mới đường nội đồng được 9,4 km; nạo vét, đào mới 17,4 km kênh mương; xây mới 01 bai tràn, 67m kênh bê tông và 23 cống qua đường. Xây dựng kế hoạch nhân rộng dồn điền đổi thửa đến các xã trên địa bàn huyện; tiếp tục chỉ đạo 11 xóm thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp trong năm 2014.

Ngoài ra,phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp, đóng góp vào thành công của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đến cuối năm 2013 có  82/146 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, chiếm 56,76%.Các thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dụcMầm non, phổ cập giáo dục Tiểu học và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. 12/12 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS; Có 9/12 xã đạt tiêu chí. Công tác chăm sóc và bảo về sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện; số người tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân là 52.303 người, chiếm 79% dân số toàn huyện; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83,3%; tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh 51,88%. Các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, thiết yếu dân sinh được cải thiện đáng kể, Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã nhựa hóa và bê tông hóa 1,7km đường liên xã, bê tông hóa 5,45 km đường giao thông nội xóm, liên xóm; Kiên cố hóa được 1,414 km kênh mương, cải tạo và nâng cấp 05 bai, sửa chữa 01 trạm bơm; xây dựng được 14,69 km đường điện 0,4 Kv, 12,6 km đường điện 35 Kv, xây mới 03 trạm biến áp; xây dựng được 02 nhà văn hóa xóm từ nguồn vốn huy động nhân dân đóng góp và hỗ trợ của Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây mới nâng cấp 18 phòng học; 27 công trình đường giao thông nông thôn của chương trình giảm nghèo. Đến nay đã có 12/12 xã đạt tiêu chí về điện, 2/12 xã đạt tiêu chí cơ sơ vật chất văn hóa, 2/12 xã đạt tiêu chí về y tế, 3/12 xã đạt tiêu chí về trường học và 6/12 xã đạt tiêu chí về Nhà ở dân cư. Chưa có xã đạt tiêu chí về giao thông và tiêu chí thủy lợi. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố và tăng cường, công tác cán bộ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng bước được chuẩn hóa. Có 6 /12 đạt tiêu chí hệ thống chính trị.

Thời gian tới, huyện Yên Thủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến từng thôn, xóm, hộ gia đình.Tiếp tục rà soát và điều chỉnh bổ sung các quy hoạch đất  đai, quy hoạch sản xuất trong quy hoạch nông thôn mới. Đẩy mạnh chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất và phát triển ngành nghề nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, xây dựng nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất đang hoạt động có hiệu quả, phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ và bảo vệ môi trường, quan tâm phát triển kinh tế hộ. Tập trung tạo sự chuyển biến về xã hội - cảnh quan môi trường nông thôn, phát động phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh”;hướng dẫn các gia đình nông thôn tập trung cải tạo, thâm canh ao, vườn để có cảnh quan đẹp và có thu nhập. Sửa lại cổng ngõ, tường rào sạnh đẹp, tổ chức định kỳ các hoạt động cộng đồng khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn vệ sinh và xử lý rác thải, trồng cây xanh nơi công cộng. Vận động và hỗ trợ cho các gia đình nông thôn xây dựng đủ các công trình vệ sinh thiết yếu như: Hố tiêu, nhà tắm, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, hầm Biogas.Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã và Ban phát triển thôn./.

(Nguồn: CTTĐT)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction