Sáng ngày 3/12, tại Hội trường UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV đã chính thức khai mạc trọng thể. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Quang Minh, UV TT HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét các báo cáo và Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh và các ngành. Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét và tiến hành biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Nghị quyết về thực hiện kế hoạch biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2015; Nghị quyết về tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C, các dự án đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư; Nghị quyết về quy định mức thu, tỷ lệ để chi cho công tác tổ chức thu và phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết quy định về mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết về việc thông qua bảng giá đất năm 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015; Nghị quyết về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội; Nghị quyết về bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kỳ họp diễn ra trong 03 ngày từ 3/12- 5/12/2014./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction